Restaurant Social Bar

Uygulamayı Geliştiren: Wix

Restaurant Social Bar

Müşterilerinizin sizi sosyal medyada takip etmesini kolaylaştırın. Restoranınızın sitesini Facebook, TripAdvisor, Instagram ve diğer profillerinize kolayca bağlayın. Wix Restaurants Social sayesinde, Facebook İş sayfanızda veya Foursquare hesabınızda menünüzü sergileyebilirsiniz..

  • Facebook, Twitter, Instagram, Yelp, Foursquare ve TripAdvisor hesaplarınıza bağlantılar ekleyin

  • Sitenize çarpıcı bir sosyal medya çubuğu ekleyin

  • Menünüzü Facebook İş Sayfanızda ve Foursquare'de sergileyin