top of page

Wix App Market Kullanım Şartları

12 Eylül 2014'ten itibaren geçerlidir
Wix App Market'e Hoş Geldiniz!

Bu Wix App Market Kullanım Şartları (bundan sonra ve burada bu "App Market Şartları" olarak anılacaktır), Wix.com Ltd. (bundan sonra "Wix" veya "biz" olarak anılacaktır) ve her son kullanıcı (bundan sonra "siz" veya "kullanıcı" olarak anılacaktır) tarafından ve bunlar arasında yapılan yasal bir anlaşmadır ve Wix tarafından Wix uygulama mağazasında (bundan sonra "App Market" olarak anılacaktır) sağlanan her türlü yazılım uygulama işlevini veya hizmeti ve App Market üzerinden erişilebilen her türlü mobil uygulama (bundan sonra ve burada "Uygulama(lar)" olarak anılacaktır) ile ilgili kullanımınızı düzenleyen şartları ve koşulları içerir. Bu App Market Şartlarının, Uygulamaların kullanımını ve diğer Wix Hizmetlerinin tedarikini de düzenleyen ve burada atıfta bulunularak dahil edilen Hizmet Şartlarına ek olduğunu ve bu belgeyle birlikte okunması gerektiğini lütfen unutmayın. Ayrıca Wix Gizlilik Politikasının incelenmesini de önerir. Hizmet Şartları, Gizlilik Politikası ve bu App Market Şartları toplu olarak "Wix Şartları" olarak anılacaktır.

 

Herhangi bir Uygulamayı kullanmak için, bu App Market Şartlarına uyacağınızı kabul etmeniz gerekir. Hangisinin ilk olarak gerçekleştiğine bağlı olarak, App Market veya herhangi bir Uygulama ile ilgili daha fazla erişim veya kullanım ya da Hizmet Şartlarının veya App Market Hizmetlerinin başka türlü kabulü Wix Şartlarını kabul ettiğinizi gösterir. Lütfen Wix Şartlarını okuyun. Ayrıca Wix Şartları, App Market (veya buradaki bir Uygulama) ile ilgili tüm ziyaretleriniz veya bunda ya da bunun üzerinden gerçekleştirdiğiniz veya yüklendiğiniz tüm etkinlikler için geçerli olacaktır. Wix Şartlarına uymak istemiyorsanız Uygulamalar ile ilgili erişim veya kullanım izniniz yoktur ve her türlü kullanımınızı derhal kesmeniz ve elinizde veya kontrolünüzde bulunan tüm Uygulamaları veya diğer ilgili materyalleri kaldırmanız, silmeniz ya da imha etmeniz gerekir.

 

 

1. Uygulamaları Kullanma ve Yükleme

App Market, Kullanıcılara Wix'in sunduğu Web Sitesi hizmetleri ile kullanmak üzere belirli Uygulamaları lisanslama ve bunlara erişip yükleme imkanı sağlar. Uygulamaların birçoğu, üçüncü taraf geliştiriciler veya lisansörler (bu kurumlar bundan sonra toplu olarak "Üçüncü Taraf Geliştiriciler" olarak anılacaktır) tarafından geliştirilmiş, sunulmuş, sağlanmış ve lisanslanmıştır. Wix tarafından sunulan ve sağlanan Uygulamalar, Üçüncü Taraf Geliştiriciler tarafından sunulan ve sağlanan diğer tüm Uygulamalarla birlikte açıkça belirtilecektir.

 

Zaman zaman Kullanıcılara App Market üzerinde kullanılabilecek satışlar, kredi puanları veya başka promosyonlar sunabiliriz. Herhangi bir promosyonda, Wix'in daha sonra bu promosyonları istediği zaman değiştirebileceğini veya durdurabileceğini lütfen unutmayın. Bu promosyonlarda geçerli olan diğer şartlar, her promosyonla birlikte ayrıca sağlanacaktır ve Wix Kullanıcılarıyla doğrudan iletişim kurarak veya App Market üzerinden yapılan genel duyurularla herhangi bir değişikliğe dair bildirimde bulunabilir. Şartlara uymanıza bağlı olarak, Wix işbu App Market Şartları ile yalnızca Wix ya da Üçüncü Taraf Geliştiricileri tarafından sunulan Uygulamaları taramak, bulmak veya bunların bir lisansını satın almak amacıyla App Market'e erişmeniz ve App Market'i kullanmanız için size sınırlı, münhasır olmayan, aktarılamayan, alt lisansı verilemeyen ve geri alınabilen bir lisans verir. Wix tarafından açıkça verilmeyen tüm haklar saklı tutulur. Dolayısıyla App Market'i işbu App Market Şartlarında açıkça ve belirsizliğe yer vermeyecek şekilde izin verilmeyen herhangi bir biçimde kullanmanız yasaklanmıştır. App Market ile ilgili tüm hak ve menfaatler Wix'e aittir ve Uygulamalardaki tüm geçerli fikri mülkiyet hakları da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Kullanıcılara sunulan Uygulamalarla ilgili tüm hak ve menfaatler Wix'e veya Üçüncü Taraf Geliştiricilerine aittir.

 

WIX, ÜÇÜNCÜ BİR TARAFÇA SUNULAN HERHANGİ BİR UYGULAMANIN İÇERİĞİ, İŞLEVİ VEYA PERFORMANSI İLE İLİŞKİLİ DEĞİLDİR VEYA BUNLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ VE BU UYGULAMALARI KULLANIMINIZIN RİSKİ SİZE AİTTİR. TÜM ÜÇÜNCÜ TARAF GELİŞTİRİCİLER WIX'TEN BAĞIMSIZ TARAFLARDIR. WIX, HERHANGİ BİR UYGULAMA VE UYGULAMANIN İÇERİĞİ, İŞLEVİ, GİZLİLİK POLİTİKASI VEYA KULLANIM KOŞULLARI (VE BU GİZLİLİK POLİTİKASININ VEYA KULLANIM KOŞULLARININ VARLIĞI, GÖSTERİMİ, ŞARTLARI, KOŞULLARI VEYA İLKELERİ) VE MEVCUT YA DA İLGİLİ ÜRÜNLER VEYA HİZMETLER ÜZERİNDE KONTROL SAHİBİ DEĞİLDİR VE BU NEDENLE BUNLARLA İLGİLİ SORUMLULUK KABUL ETMEZ. Böylelikle Wix'in bir Üçüncü Taraf Geliştirici tarafından sunulan bir Uygulama ile ilgili sorumluluğu olmadığını ve bununla ilgili bir yükümlülük üstlenmediğini ve üstlenmeyeceğini kabul etmektesiniz. Ayrıca hiçbir durumda herhangi bir Üçüncü Taraf Geliştiriciye veya üçüncü bir tarafça sunulan herhangi bir Uygulamaya yapılan atıf, bu üçüncü tarafı, bu Uygulamayı veya bu üçüncü tarafça Uygulama üzerinde veya aracılığıyla sağlanan herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığımızı göstermez. Uygulamayı sunan, sağlayan ve lisanslayan geçerli kurumu belirlemek için lütfen her Uygulamanın özelliklerini inceleyin. Wix, sadece Kullanıcılara Uygulamalar için erişim ve kullanım imkanı sunan bir aracıdır ve App Market erişimi ve kullanımı, Wix'in App Market üzerinden sunduğunu ve sağladığını açıkça belirtmediği bir Uygulamanın yayıncısı, sağlayıcısı veya lisansörü olduğunu göstermez.

 

App Market veya App Market'teki Uygulamalar, üçüncü taraf web sitelerinin (toplu olarak "Üçüncü Taraf Siteler") bağlantılarını da içerebilir. Bu Üçüncü Taraf Sitelerin Wix tarafından incelenmiş olması gerekmez ve bu siteler yalnızca Wix'in kontrol etmediği üçüncü taraflara aittir, bu taraflarca kontrol edilir ve/veya sürdürülür. Ayrıca Wix, kendi takdirine bağlı olarak App Market'te üçüncü taraf içerikleri ("Üçüncü Taraf İçerikleri") sağlayabilir. Bu Üçüncü Taraf İçerikleri, üçüncü taraflarca oluşturulur, düzenlenir, yayınlanır, sürdürülür ve iletilir. Dolayısıyla Wix böylelikle, (i) App Market'te görünen Üçüncü Taraf İçeriklerinden veya (ii) App Market'teki bağlantılar ile erişilebilen Üçüncü Taraf Siteler üzerinden sağlanan, erişilebilen veya reklamı yapılan ürün veya hizmetlerin içeriği, materyalleri, bilgilerinin doğruluğu ve/veya kalitesinden sorumlu olmadığını ve sorumluluk kabul etmeyeceğini açıkça beyan eder. Öte yandan Üçüncü Taraf Siteler ve Üçüncü Taraf İçerikleri, Wix'in herhangi bir üçüncü taraf, üçüncü taraf içeriği, web sitesi, ağ, sayfa veya üçüncü taraflarca sağlanan ürün veya hizmetler ile ilgili onayını göstermez.

 

Ayrıca App Market'teki Uygulamalar API platformları, pazarlama ve reklam hizmetleri, sosyal ağ platformları, yayın ve dağıtım hizmetleri, e-ticaret hizmetleri ve diğer hizmetler de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı üçüncü taraf hizmetlerinin (bu tür üçüncü taraf hizmetleri bundan sonra toplu olarak "Üçüncü Taraf Hizmeti (Hizmetleri)" olarak anılacaktır) erişimine izin verebilir. Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanılması ile ilgili olarak, Uygulama kullanımınıza veya App Market üzerinden Uygulama kullanımına devam etmek için zaman zaman bazı Uygulamalara dair ek güncellemeleri veya yükseltmeleri kabul etmeniz gerekebileceğini lütfen unutmayın. Herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin kullanımı ile ilgili olarak, bu tür Uygulamaların kişisel bilgiler de dahil olmak üzere bazı veriler toplayabileceğini veya kullanabileceğini de lütfen unutmayın. Lütfen her Uygulamada sunulan ilgili gizlilik politikasını inceleyin.

Wix, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden sorumlu değildir ve bununla ilgili bir yükümlülük üstlenmemiştir ve üstlenmeyecektir. Wix, herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti kullanımını veya App Market kullanımını (ve buradan erişilebilen herhangi bir Uygulama kullanımını) kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman ve size bildirerek veya bildirmeyerek sonlandırabilir. Bu sonlandırma, Uygulamanın App Market üzerinden sunulan bazı özelliklerinin kullanılamamasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca Wix bu sonlandırma ile ilgili sorumluluk kabul etmez.

 

App Market'i indirerek, kullanarak veya App Market'e erişerek (i) en az 18 yaşında veya reşit olduğunuzu; (ii) kayıt formu (formları) gönderirken veya App Market üzerinden başka şekillerde Wix'e bilgi verirken her zaman doğru, gerçek, güncel ve eksiksiz bilgileri vereceğinizi ve (iii) kredi kartı veya herhangi bir çevrimiçi ödeme işleme hizmeti gibi fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, Wix tarafından önceden belirlenen ve/veya izin verilen bir ödeme yöntemi ile gereken tüm ücretleri ödeyeceğinizi beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Yukarıdaki beyan ve taahhütlerin ihlal edilmesi durumunda Wix, Wix Şartlarını derhal feshetme ve/veya kanunlar ve hakkaniyet çerçevesinde her türlü tazminatı isteme hakkını kazanır.

 

App Market erişimi ve kullanımı için yapılan kayıtta hem kullanıcı adı hem de parola ve hesabınız için zaman zaman Wix tarafından kendi takdirine göre belirlenen diğer özel erişim şartlarına uymanızı gerektirebilir. Böylelikle kullanıcı adınızı ve parolanızı gizli bilgi olarak ele alacağınızı ve önceden Wix'in açık ve yazılı iznini almadan, kendi takdirine bağlı olarak alıkoyabileceği bu bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa açıklamayacağınızı kabul etmektesiniz. Parolanızın kaybolduğuna veya çalındığına ya da kullanıcı adınızın ve parolanızın izinsiz kullanıldığına dair herhangi bir şüpheniz veya bilginiz olması durumunda Wix'i derhal bilgilendirmeniz gerekir. Wix, bu yükümlülüklere (bilerek veya bilmeyerek) uymamanızdan doğan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu olmayacaktır.

Bu App Market Şartları, App Market erişimi ve kullanımı için yalnızca sınırlı bir lisans sağlar. Dolayısıyla Wix'in App Market ile ilgili herhangi bir mülkiyet veya fikri mülkiyet menfaatini veya hakkını size veya App Market kullanımınızla bağlantılı herhangi bir kişiye devretmediğini kabul etmektesiniz. App Market üzerinde bulunan veya üzerinden erişilebilen tüm metinler, grafikler, kullanıcı arayüzleri, görsel arayüzler, fotoğraflar, sesler, çizimler, bilgisayar kodları (html kodları da dahil), programlar, yazılımlar, ürünler, bilgiler ve belgelerin yanı sıra içeriklerin tasarımı, yapısı, seçimi, koordinasyonu, ifadesi, "görünüm ve dokusu" ve düzenlemesi sadece Wix'e veya üyelerine, ana ortaklığına (ortaklıklarına), lisansörlerine veya iştiraklerine aittir ve bunlar tarafından kontrol edilir ve /veya lisanslanır. WIX ve Wix'i ve ürünlerini ve/veya hizmetlerini tanımlayan diğer tüm adlar, logolar, işaretler ve simgeler münhasıran Wix'e aittir ve önceden Wix'in açık ve yazılı iznini almadan bu işaretlerin herhangi bir kullanımı böylelikle açıkça yasaklanmıştır. App Market üzerinde veya üzerinden tanımlanan diğer ticari markalar veya hizmet markaları Üçüncü Taraf Geliştiriciler gibi üçüncü tarafların ticari markaları veya hizmet markaları olabilir.

 

Herhangi bir kayıt işlemi ve/veya forum üzerinden Wix'e sağladığınız bilgiler de dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere App Market üzerinde veya üzerinden Wix'e ilettiğiniz tüm incelemelerin, geri bildirimlerin veya diğer gönderimlerin (toplu olarak "Gönderimler"), Wix'in ek bir onay veya bedel olmadan her şekilde, her ortamda ya da şu anda bilinen veya daha sonra geliştirilecek olan teknolojilerde, bu içeriklerle ilgili her türlü hakkın tüm süresi boyunca bu Gönderimleri benimsemesi, yayınlaması, çoğaltması, yayması, iletmesi, dağıtması, kopyalaması, kullanması ve türev çalışmalar üretmesi ve (kısmen veya tamamen) dünya çapında görüntülemesi veya bunlara göre hareket etmesi için telifsiz, kalıcı, geri alınamayacak, devredilebilir, alt lisansı alınabilir ve münhasır olmayan bir hak ve lisans içerdiği varsayılacaktır.

 

 

2. Ödeme Şartları, İptaller ve İadeler

 

a. Ücretsiz Uygulamalar ve Uygulama Kullanma Bedeli

İster üçüncü taraflar ister Wix tarafından sunulsun, Uygulamalar ücretli veya ücretsiz olarak sağlanabilir. Ayrıca hem Wix hem de Üçüncü Taraf Geliştiriciler, kendi takdirlerine bağlı olarak, bazı Uygulamalara ilişkin erişiminiz ve kullanımınız için ek koşullar veya sınırlamalar belirleyebilir. Bu ek koşullar veya sınırlamalar, geçerli her Uygulama ile bağlantılı bir uyarıda tanımlanacak veya belirtilecektir. Belirli bir ücret (ücretler) gerektiren bir Uygulamanın kullanılması halinde, geçerli ücretler veya koşullar, geçerli her Uygulama ile bağlantılı bir uyarıda ayrıntılı olarak tanımlanacak veya açıklanacaktır. Uygulamanın satın alınmasının genellikle son işlem olduğunu ve iade, değiştirme veya para iadesine izin verilmeyeceğini lütfen unutmayın. Ancak Wix, kendi takdirine bağlı olarak, Uygulama düzgün çalışmıyorsa bir Uygulamanın satış bedelini iade edebilir. Bu para iadesi, daha sonra aynı veya benzer bir iadenin yapılacağına dair herhangi bir yükümlülük içermez veya içermeyecektir. Özellikle de fatura hesabınızda belirlediğiniz ülkeye bağlı değişikliklerde, tüm Uygulamaların fiyatlandırma ve erişilebilirlik durumu Wix veya Üçüncü Taraf Geliştiricinin takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda değişikliğe tabidir. App Market, indirme veya erişim anında güncel ücreti, erişilebilirliği veya geçerli şartları, koşulları veya sınırlamaları tanımlayacaktır. Bazı para birimlerinin kambiyo oranında bazı teknik zorluklar da olabilir. Böyle bir farkla karşılaşırsanız support@wix.com adresinden bize ulaşabilirsiniz; Wix bu ödeme sorunuyla duruma göre değerlendirme yaparak ilgilenecektir. App Market'ten edindiğiniz her Uygulamanın tüm ücretlerinin ve vergilerinin (varsa her durumda) ödenmesi yalnızca sizin sorumluluğunuzdur. Öte yandan bir Uygulamayı lisanslamak istediğinizi belirttiğinizde, Wix'e hesabınızda belirtilmiş olan kredi kartınızdan, banka kartınızdan veya başka bir ödeme yönteminden bu Uygulama ile ilgili tüm ücret ve vergiler için zaman zaman ve ödemelerin vadesi geldikçe ücret alma izni vermiş olursunuz. Üçüncü Taraf Geliştiricilere ait Uygulamalarda, Wix'in yalnızca sizden geçerli ücretlerin ve vergilerin alınmasını kolaylaştıran ve sağlayan bir aracı rolü üstlendiğini lütfen unutmayın.

 

b. Fiyat Değişiklikleri 

Ücret ödenmesini gerektiren bir Uygulamayı lisansladığınızda, Wix'in veya Üçüncü Taraf Geliştiricinin indirdiğiniz veya Uygulamayı (veya özelliklerinden birini) lisanslama talebinde bulunduğunuz anda ücreti uygulayacağını lütfen unutmayın. Wix, indirme veya lisans talebi anında geçerli ücrete dair bir bildirim tanımlayacak veya sağlayacaktır. Wix ve Üçüncü Taraf Geliştiricileri, herhangi bir Uygulama (veya özelliklerinden biri) ile ilgili ücretleri değiştirme haklarını saklı tutarlar. Wix veya Üçüncü Taraf Geliştirici, devam eden bir aboneliğin veya bir Uygulamanın düzenli olarak ödenen ücretini daha sonra arttırırsa artış sonraki ödenmemiş ücrete uygulanır. Devamlı bir abonelik veya başka bir düzenli ödeme gerektiren Uygulamalarda, Uygulamanın kullanımı için ücrete tabi tutulmaya devam etmek istemiyorsanız Uygulamayı silebilir veya başka şekillerde kullanımını tamamen durdurabilir ve support@wix.com’u kullanarak Wix'e ilgili bir bildirim verebilirsiniz. Bu silme işleminin ve Wix'e bildirimin verilmesinin ardından, geçerli fatura döneminin sonundan önce bizi bilgilendirmiş olmanız kaydıyla, sizden Uygulama ile ilgili başka ücret alınmayacaktır. Geçerli fatura dönemine ilişkin herhangi bir para iadesi almazsınız.

 

 

3. Veri

a. WixHive ve Veri Toplama

App Market ve tüm Uygulamaların kullanımı, Wix'e bir Uygulamanın veya Uygulamaların indirme işlemi, kullanımı ve performansı ile ilgili verilerin yanı sıra sizin Uygulamayı veya App Market'i kullanımınıza dair bilgiler de sağlayabilir. Örneğin; App Market'te bulunan bir Uygulamanın kullanımı, Wix'e cihaz türü, ağ bağlantısı, Uygulamayı çalıştıran cihazın konumu, Uygulamanın çalışma zamanı ile ilgili bilgiler, tek tek Uygulamaların oturum uzunlukları veya Uygulamanın çalışmama nedenleri ile ilgili veriler sağlayabilir. App Market, Uygulama üzerinden yapılan çeşitli işlemlerden veya "etkinliklerden" iletişim bilgileri, mesajlar, gezinme, alışveriş, yer imleri vb. gibi verileri yakalamak için Wix'e tescilli bir API ("WixHive") de kullanır. Bu verilerin veya etkinlik verilerinin tümü, Wix tarafından merkezi bir veri tabanında saklanır ve yönetilir. Wix'in sizinle ilgili bilgileri Üçüncü Taraf Geliştiricilerle veya App Market, Uygulama(lar) üzerinden yapılan işlemlerin sağlanması, barındırılması, desteklenmesi, uygulanması veya yürütülmesi ile bağlantılı olarak Wix ile birlikte çalışan başka üçüncü taraf iş ortaklarıyla paylaşabileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca Üçüncü Taraf Geliştiriciler, web sitenize yüklemeyi seçtiğiniz Uygulamaları üzerinden sağlanan bu tür verileri saklayabilir ve yönetebilir ve bu verileri aynı web sitesinde yüklü olan diğer Uygulamalarla paylaşabilir. Wix, WixHive ile App Market'in ve buradan erişilen Uygulamaların işlevselliğini iyileştirmek ve Kullanıcıların ilgili Uygulamaları veya ilişkili App Market işlevlerini kullanmasına izin vermek amacıyla, Wix'in ve Üçüncü Taraf Geliştiricilerin, Uygulamaları ve bunlardan toplanan ve (yukarıda belirtildiği gibi) paylaşılan verileri kullanarak iş süreçleri oluşturabileceği bir ortam yaratmaktadır.

 

b. Verilerin Korunması

Wix, App Market'te bulunan Uygulamaların tüm Üçüncü Taraf Geliştiricilerinin kişisel bilgilerin, bir Uygulama ve ister Wix ister Üçüncü Taraf Geliştirici olsun, ilgili Uygulama sağlayıcısı tarafından veya aracılığıyla nasıl toplandığına, paylaşıldığına ve kullanıldığına dair geçerli Uygulamanın gizlilik yöntemleriniı açıklayan bir gizlilik politikası veya başka bir beyan yayınlamasını tavsiye eder ve bazı durumlarda zorunlu tutar. Tüm veri toplama işlemlerinin, bu Uygulamanın sağlayıcısına ait gizlilik politikasına veya beyana uygun şekilde gerçekleştirileceğini lütfen unutmayın. Ayrıca Wix'in Üçüncü Taraf Geliştiricilerin uygulamalarını incelemediğini ve bunlardan sorumlu olmadığını lütfen unutmayın. Wix, herhangi bir Üçüncü Taraf Geliştiricinin gizlilik politikasından veya beyanlarından sorumlu tutulmayacaktır. Wix, yalnızca Wix Gizlilik Politikasını değil, aynı zamanda her Uygulamanızın Üçüncü Taraf Geliştiricilerinin geçerli gizlilik politikalarını da okumanızı tavsiye eder. Ayrıca bir Uygulamayı yükleyerek Uygulamayı (Uygulamaları) kendi kullanımınıza ve gerçekleştirebileceğiniz veya üçüncü tarafların gerçekleştirmesine izin verebileceğiniz diğer veri etkinliklerine ilişkin olarak, ilgili gizlilik kısıtlamalarına, kanun ve düzenlemelere uyma sorumluluğunun yalnızca size ait olduğunu böylelikle kabul etmektesiniz.

 

Wix tarafından App Market üzerinden gerçekleştirilen veri toplama ve paylaşma işlemleri ile ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen Wix'in Gizlilik Politikasını okuyun.

 
 
4. Uygulamaların Kullanımı ve Kısıtlamaları

a. Uygulama Kullanımına Dair Kısıtlamalar

İşbu App Market Şartlarını ihlal edecek şekilde App Market'i kullanmanız veya kullanmaya teşebbüs etmeniz, ABD federal kanunlarında bulunan 1986 tarihli Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Bilgisayarı Kötüye Kullanma Yasası uyarınca verilen cezalar da dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere adli ve/veya cezai kovuşturmayla sonuçlanabilir. Wix, kendi takdirine göre size önceden bildirim yapmadan veya sizden izin almadan, App Market üzerinden size gönderilen ve/veya sizin gönderdiğiniz içerikleri ve/veya iletişimleri arşivlemek dahil, fakat bununla sınırlı olmayan yöntemlerle App Market kullanımınıza dair her türlü bilgiyi ("Kullanıcı Bilgileri") inceleme, izleme ve/veya kaydetme hakkını saklı tutar. Wix, sizden aldığımız her türlü Kullanıcı Bilgisini suç teşkil edecek veya yasa dışı faaliyetlerle ilgili olası soruşturma veya kovuşturmalar ile bağlantılı olarak herhangi bir yasal kurumla paylaşabilir. Wix, bir mahkeme emri ve/veya celbi gereğince de Kullanıcı Bilgilerini açıklayacaktır. Ayrıca Wix kendi takdirine göre, istediği zaman ve bildirim yapmadan, App Market'i, Wix'i ya da Wix'in ve/veya üyelerinin ve iştiraklerinin ticari çıkarlarını korumak amacıyla, App Market'in veya herhangi bir parçasının çalışmasını veya erişimini değiştirme, askıya alma, durdurma ve/veya kesme hakkını saklı tutar.

 

App Market'i veya bir Uygulamayı kullanma hakkı sınırlıdır ve Wix Şartları ve varsa Üçüncü Taraf Geliştirici tarafından sağlanan şart ve koşullarla ayrıntılı olarak belirlenecektir. Wix veya Üçüncü Taraf Geliştirici tarafından verilmeyen tüm haklar saklı tutulur. Özellikle doğrudan veya dolaylı olarak: (a) App Market'i veya herhangi bir Uygulamayı satmayacağınızı, tekrar satmayacağınızı, kiralamayacağınızı, lisanslamayacağınızı veya alt lisans vermeyeceğinizi; (b) App Market veya herhangi bir Uygulama (veya herhangi birinin bir bileşeni) üzerinde ters mühendislik işlemleri yapmaya teşebbüs etmeyeceğinizi; (c) App Market veya herhangi bir Uygulamaya yönelik erişiminiz veya kullanımınız yoluyla ikame veya benzer bir mağaza, App Market veya uygulama oluşturmaya teşebbüs etmeyeceğinizi veya (d) App Market'i veya herhangi bir uygulamayı, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen İhracat Yönetimi Düzenlemeleri, Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlık Denetimi Bürosu tarafından belirlenen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve ABD Devlet Bakanlığı tarafından belirlenen Uluslararası Silah Kaçakçılığı Düzenlemeleri gibi fakat bunlarla sınırlı olmayan, ihracat denetimi kanunları ve yeniden ihracat denetimi kanunları ve düzenlemeleri gereğince ihracat açısından denetlenen App Market verileri de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, kısıtlı veya yasa dışı herhangi bir veriyi saklamak veya aktarmak için kullanmayacağınızı böylelikle kabul etmektesiniz.

 

b. ​Uygulamaların Kaldırılması veya Bulunamaması

Tüm Uygulamalara, yalnızca Wix bu Uygulamayı erişiminize açma hakkına sahip olması veya Uygulamaların Wix tarafından sağlanması halinde, Wix kendi takdirine göre kendi Uygulamasını erişime açmaya karar verdiği sürece App Market üzerinden erişebilirsiniz. Bu nedenle Wix, herhangi bir nedenle ve açıklama veya bildirim sağlama yükümlülüğü olmadan, herhangi bir Uygulamanın App Market'ten erişimini kaldırma veya askıya alma hakkını saklı tutar. Lütfen Uygulamaların güncel erişilebilirliğini belirlemek için zaman zaman App Market'i inceleyin. Ayrıca Wix'te bulunan hesabınız bir nedenle devre dışı bırakılmışsa veya izinsiz erişime tabi olmuşsa App Market'e veya Wix hesabınızla ilişkili dosyalara ya da Uygulamalara erişmeniz engellenebilir. Wix, App Market (veya buradan erişilebilen bir Uygulama) üzerinde veya bunun bir parçası olarak veri saklama kabiliyeti konusunda hiçbir beyan, taahhüt veya garanti de bulunmamaktadır. Lütfen App Market'te (veya Uygulamada) saklanmış olabilecek tüm verilerin yedeğini kaydedin. WIX, herhangi bir nedenle oluşan hiçbir veri kaybından sorumlu olmayacaktır.

 

c. Garantinin Reddi

WIX, APP MARKET'İ VE İSTER WIX İSTER BİR ÜÇÜNCÜ TARAF GELİŞTİRİCİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLMİŞ OLSUN TÜM UYGULAMALARI "OLDUĞU GİBİ", "TÜM KUSURLARIYLA BİRLİKTE" VE "ERİŞİLEBİLDİĞİ ŞEKİLDE" SAĞLAR. BİR UYGULAMAYA ERİŞTİĞİNİZDE, BİR UYGULAMAYI YÜKLEDİĞİNİZDE VEYA KULLANDIĞINIZDA, BUNU GÖNÜLLÜ OLARAK YAPARSINIZ VE UYGULAMAYI KULLANIMINIZA İLİŞKİN TÜM RİSKLER SİZE AİT OLUR. GEÇERLİ KANUNLAR UYARINCA İZİN VERİLEN EN GENİŞ ÖLÇÜDE VE APP MARKET (VE BURADAN ERİŞİLEBİLEN UYGULAMALAR) İÇİN GEÇERLİ OLDUĞU ÜZERE, WIX ZIMNİ GARANTİLER VEYA TİCARETE ELVERİŞLİLİK KOŞULLARI, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK, USTALIKLI ÇALIŞMA, İHLAL ETMEME VEYA HERHANGİ BİR DEVLET TARAFINDAN ÇIKARILAN TEK TİP BİLGİSAYAR BİLGİ İŞLEM YASASI UYARINCA HERHANGİ BİR ZIMNİ GARANTİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HER TÜRLÜ GARANTİYİ REDDEDER.

 

d. Yükümlülük Sınırlaması

WIX ZARARIN MÜMKÜN OLDUĞUNU BİLSE VEYA BİLMESİ GEREKSE BİLE VE DOĞRUDAN ZARARLAR TELAFİ TEŞKİL ETMESE BİLE WIX, HİÇBİR DURUMDA VERİ, KAR VEYA GELİR KAYBI NİTELİĞİNDE OLANLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE DOLAYLI, ÖZEL, ÖNEMSİZ, ÖNEMLİ, EMSAL VEYA CEZAİ ZARARLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR. AYRICA TÜM ZARARLAR VEYA SORUMLULUKLARDA, WIX SORUMLULUĞA NEDEN OLAN OLAYDAN ÖNCEKİ ON İKİ AY BOYUNCA SİZİN WIX'E ÖDEDİĞİNİZ TUTARDAN DAHA FAZLA ZARARA SEBEP OLAN APP MARKET VEYA UYGULAMA KULLANIMINDAN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

 

e. Değişiklikler

WIX, İŞBU APP MARKET ŞARTLARI DA DAHİL, İSTEDİĞİ ZAMAN WIX ŞARTLARINI DEĞİŞTİREBİLİR. BU DEĞİŞİKLİKLER, DEĞİŞTİRİLEN ŞARTLARIN WIX UYGULAMASINDA YAYINLANMASI VEYA VERDİĞİNİZ ADRESE E-POSTA YOLUYLA DOĞRUDAN BİLDİRİM GÖNDERİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLDİRİMDEN HEMEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEKTİR. BU BİLDİRİMDEN SONRA APP MARKET'TE BULUNAN HERHANGİ BİR UYGULAMAYA ERİŞİMİNİZ DE DAHİL, APP MARKET KULLANIMINIZ, BU DEĞİŞİKLİKLERİ KABUL ETTİĞİNİZ VE (O ZAMAN YÜRÜRLÜKTE OLAN) İŞBU APP MARKET ŞARTLARINI KABULÜNÜZÜN DEVAM ETTİĞİ ŞEKLİNDE YORUMLANACAKTIR. WIX, İŞBU APP MARKET ŞARTLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE WIX ŞARTLARINI DÜZENLİ OLARAK İNCELEMENİZİ ÖNERİR.

 

 

5. Diğer Hususlar

a. Uyuşmazlık çözümü ve toplu davalardan feragat

Wix'in ihtiyati tedbir alma hakkına tabi olarak ve geçerli kanunlar uyarınca yasaklananlar dışında, işbu App Market Şartlarından veya Wix'in bununla bağlantılı performansından kaynaklanan ya da bunlarla ilgili uyuşmazlıkları yalnızca bu bölümde öngörüldüğü şekilde çözmeyi böylelikle kabul etmektesiniz. Uyuşmazlığın yapısı, çözüm olarak talebiniz hakkında mümkün olduğunca ayrıntı belirterek abuse@wix.com adresine yazılı bir bildirim yollayarak ve Wix'in uyuşmazlığı çözmek için inceleyebileceğini düşündüğünüz tüm belgeleri göndererek Wix ile uyuşmazlığınızı başlatabilirsiniz. Uyuşmazlığı, bildiriminizi aldığımız tarihten itibaren otuz (30) gün içinde iyi niyetle müzakere ederek çözemezsek, işbu App Market Şartlarından veya Wix'in bununla bağlantılı performansından kaynaklanan veya bunlarla ilgili uyuşmazlıkların yalnızca Federal Tahkim Yasası ve Amerikan Tahkim Birliği'nin (AAA) Kuralları [AAA kurallarına www.adr.org adresinden veya (877) 495-4185 numarasını arayarak ulaşabilirsiniz] uyarınca bağlayıcı tahkim uygulamasına tabi olacağını böylelikle kabul etmektesiniz. Bu tahkim uygulaması, başlıca iş adreslerimizden birinin bulunduğu ilçede veya belediyede ya da karşılıklı olarak anlaştığımız başka bir konumda gerçekleştirilecektir. Tahkim uygulamasının telefon veya yazılı gönderimler üzerinden yapılması konusunda da karşılıklı olarak anlaşabiliriz. Bu bölümde aksine bir hüküm olsa bile, fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarımız ya da sizin App Market'i suistimaliniz ile ilgili uyuşmazlıklar, yargı yetkisi olan herhangi bir mahkemenin huzuruna tarafımızca sunulabilir. Ayrıca (i) sizin veya sizin adınıza herhangi birinin, Wix veya iştiraklerine karşı iddiaları sözde toplu veya temsili bir kovuşturmada müşteki veya topluluk üyesi olarak değil, sizin bireysel kapasiteniz veya kendi bireysel kapasitesiyle öne süreceğinizi ve süreceğini ve (ii) herhangi bir tahkim veya mahkeme kovuşturmasında, hakem veya hakim bir kişiden fazlasının iddialarını birleştiremeyeceğini ve başka şekillerde hiçbir temsili veya toplu kovuşturma şeklini yönetemeyeceğini böylelikle kabul etmektesiniz. Öte yandan Wix'in sizden avukat ücretlerini isteme hakkı olduğunu böylelikle kabul etmektesiniz.

 

b. Feragat ve Bölünebilirlik

Wix'in işbu App Market Şartlarının herhangi bir şartının veya koşulunun sizin tarafınızdan kesinlikle icra edilmesi için ısrarlı davranmaması, müteakip veya başka türlü icranın ihmal edilmesi veya sekteye uğraması bakımından bir feragat işlevi görmeyecektir. İşbu App Market Şartlarının herhangi bir kısmı, yargı yetkisi olan bir mahkeme tarafından yukarıda belirtilen garanti retleri ve sorumluluk sınırlamaları da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, geçerli kanunlar veya mahkeme emri uyarınca geçersiz veya uygulanamaz bulunursa bu geçersiz veya uygulanamaz hükmün yerine ilk hükmün maksadına en açık şekilde uyan geçerli, uygulanabilir bir hükmün (hükümlerin) geçtiği varsayılacak ve bu App Market Şartlarının geri kalanı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

c. Genel

İşbu App Market Şartları, hukuk ilkeleriyle çatışmasına bakılmaksızın, İsrail Devleti'nin kanunları uyarınca yapılmıştır ve bu kanunlar uyarınca yorumlanacak ve uygulanacaktır. Tamamen veya kısmen Wix web sitesi nedeniyle sizinle Wix arasında oluşabilecek her türlü dava veya anlaşmazlık sadece Tel Aviv, İsrail'de bulunan yetkili bir mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. SİZ VE WIX, BU APP MARKET ŞARTLARINDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ HER TÜRLÜ DAVA HAKKININ SÖZ KONUSU HUKUKİ SEBEBİN OLUŞMASININ ARDINDAN BİR (1) YIL İÇİNDE BAŞLAMASI GEREKTİĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ. AKSİ TAKDİRDE, BU DAVA HAKKI DAİMİ OLARAK MEN EDİLECEKTİR. Bu App Market Şartlarının veya App Market'i kullanımınızın bir sonucu olarak sizinle Wix arasında herhangi bir ortak teşebbüs, ortaklık, istihdam veya temsilcilik ilişkisi oluşmaz. Başlıklar yalnızca kolaylık sağlamak içindir. Wix Şartları ile birlikte bu App Market Şartları, App Market'in kullanımına dair Wix ile aranızdaki anlaşmanın tümünü temsil eder ve böylelikle elektronik, sözlü veya yazılı olarak App Market kullanımına dair Wix ile aranızda daha önce ve/veya eş zamanlı olarak gerçekleşen tüm iletişimlerin ve önerilerin yerine geçer. Bu App Market Şartları uyarınca sahip olduğunuz hakları Wix'in önceden açık ve yazılı onayını almadan (Wix kendi takdirine bağlı olarak bunu alıkoyabilir) devredemez veya aktaramazsınız.

 

bottom of page