top of page

Wix.com Kullanım Koşulları

Son Güncelleme: 10.02.2020

Wix.com Kullanım Koşulları'na Hoş Geldiniz! Sizi aramızda görmekten dolayı çok mutluyuz. Hizmetlerimizi kullanmayı tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Aşağıda, web sitemizi ziyaret eden veya hizmetlerimizi kullanan herkes için geçerli olan bazı önemli hukuki şartların bir listesini bulacaksınız. Gerek sizi, gerekse kendimizi korumanın yanı sıra, hizmetlerimizi sağlayabilmek ve herkes için daha eğlenceli bir hale getirmek için bu şartları getirmek durumundayız. Wix geniş bir yelpazede bir dizi hizmet ve özellik sunmaktadır ve aşağıda belirtilen koşulların bir kısmı sizin kullandığınız belirli hizmetlere ilişkin olmayabilir.

Hukuki şartlar ve koşullarla ilgili metinleri okumanın oldukça sıkıcı olabileceğinin farkındayız. Bu nedenle bu deneyiminizi daha zevkli hale getirmeye çalıştık. Anılan şartları ve koşulları nasıl iyileştirebileceğimiz konusunda olabilecek önerilerinizi memnuniyetle bekliyoruz. Bu konuda lütfen support@wix.com e-posta adresinden bizimle temasa geçiniz.

1. Giriş
1.1. Amacımız

Sunduğumuz hizmetler, kullanıcılarımızın - teknoloji meraklısı ya da bir tasarım gurusu olmasalar bile - kolaylıkla güzel ve son derece işlevsel bir çevrimiçi varlık yaratarak işletmeleri, içerik ve fikirlerini yönetmelerini ve tanıtmalarını ve tüm bunları yaparken, genel itibarıyla iyi bir deneyim yaşamalarını sağlamaya yönelik olarak tasarlanmıştır. Aşağıda açıklandığı üzere, kullanıcılarımıza göz alıcı web siteleri, çevrimiçi e-ticaret platformları, haber bültenleri, galeriler, medya oynatıcılar, mobil uygulamalar ile başka çevrimiçi ve mobil uygulamalar oluşturmalarını, yayınlamalarını ve kullanmalarını sağlayacak çok sayıda araç ve özellik sunuyoruz. Kullanıcılar tarafından oluşturulan çevrimiçi ve mobil web siteleri ile platformlar işbu Kullanım Koşullarında “Kullanıcı Platformu/Platformları” olarak anılacaktır.

#İşteBuKadarKolay

Wix.com, kendi çevrimiçi ve mobil varlığınızı oluşturmanız, yönetmeniz ve/veya kullanmanıza olanak veren çevrimiçi ve mobil hizmetler ile araçlar sunmaktadır.

1.2. Hukuki Sözleşme

İşbu Wix.com Kullanım Koşulları (“Kullanım Koşulları”),  Wix.com web sitesinde/sitelerinde sunulan ve özellikle bazı hizmetlerimiz ve özelliklerimiz için geçerli olan ek koşullarla birlikte (“Wix Web Sitesi” ve hep birlikte “Wix Koşulları” olarak anılacaktır), aksi tarafımızca açıkça belirtilmediği müddetçe Wix Web Sitesini, Wix mobil uygulamasını (“Wix Uygulaması”)  ve/veya web sitesi ile ilgili olarak tarafımızca sunulan diğer herhangi bir hizmet, uygulama ve özelliği (Wix Web Sitesi ya da Wix Uygulaması vasıtasıyla sunulan tüm hizmetler topluca  “Wix Hizmetleri” veya “Hizmetler olarak anılacaktır”) ziyaret eden ve/veya kullanan her birey (“Kullanıcı”, “siz” veya “tarafınız”) için geçerli olacak şartlar ve koşulların bütününü oluşturmaktadır.

 

Wix Koşulları, herhangi bir Wix Hizmetinin kullanımına ilişkin olarak Wix.com Ltd. şirketi, dünya genelindeki bağlı şirketleri ve iştirakleri (“Wix”, “biz” veya “tarafımız”) ile tarafınız arasında bağlayıcı ve icra edilebilir bir hukuki sözleşme teşkil etmektedir. Bu nedenle lütfen bu koşulları dikkatle okuyunuz.

 

Wix Hizmetleri ve/veya Wix Uygulamasını ziyaret etmeniz ve/veya kullanmanız sadece Wix Koşullarını tümüyle kabul etmeniz halinde mümkün olacaktır - ve Wix Hizmetlerinin herhangi birini kullanmanız ve/veya bu hizmetlerden herhangi biri için kayıt yaptırmanız, işbu Kullanım Koşullarını ve herhangi bir Wix Hizmetini kullanmanız bakımından geçerli olan diğer bilumum Wix Koşullarını bilgilendirilmiş olarak kabul ettiğinizi beyan ettiğiniz anlamına gelmektedir. Wix Koşullarını okumadıysanız veya tümüyle anlayıp kabul etmiyorsanız Wix Web Sayfasından hemen çıkmalı, Wix Hizmetlerini kullanmamalı veya kullanmayı durdurmalısınız.

 

Hizmetlerimizi kullanarak https://tr.wix.com/about/privacy adresinde bulunan Gizlilik Politikamızı (“Gizlilik Politikası”) okumuş olduğunuzu kabul etmiş olursunuz.

#İşteBuKadarKolay

Web sitemizi ziyaret etmekle veya uygulamamızı ve/veya hizmetlerimizi kullanmakla, tarafımızla bu Kullanım Koşulları ve hizmetlerimize ilişkin ek hukuki koşullardan oluşan bir hukuki sözleşme akdetmiş oluyorsunuz.

Hizmetlerimizi kullanmakla söz konusu koşulları onayladığınızı ve Gizlilik Politikamızı okumuş olduğunuzu kabul etmiş olmaktasınız.  Koşullarımızın tamamını kabul etmemeniz halinde hizmetlerimizi kullanmanız mümkün olmayacaktır.

1.3. Kullanıcı Hesabı

Wix Hizmetlerinin bazı bölümlerine ve özelliklerine erişmek ve bunları kullanabilmek için öncelikle Wix'e kayıt olmalı ve bir kullanıcı hesabı (“Kullanıcı Hesabı”) oluşturmalısınız.

 

Kullanıcı Hesabınıza ve/veya Kullanıcı Platformu ayarlarınızdan herhangi birine sizin dışınızda herhangi bir kişi tarafından erişilmesi halinde, bu kişi, diğer pek çok işlemin yanı sıra, sizin kullanımınıza sunulmuş olan herhangi bir işlemi yapabilir (Wix Hizmetlerinde aksi açıkça belirtilmediği müddetçe), Kullanıcı Platformunuzda/Platformlarınızda ve Kullanıcı Hesabınızda değişiklikler yapabilir, bunlarla ilişkili herhangi bir yasal koşulu kabul edebilir veya çeşitli beyanlarda ve taahhütlerde bulunabilir - ve bu durumda tüm bu işlemler sizin adınıza ve namınıza yapılmış olarak kabul edilir

 

Bu nedenle Kullanıcı Hesabınıza ait oturum açma bilgilerinizi gizli tutmanızı ve sadece güvendiğiniz kişilerin bunlara erişimine izin vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Tarafınızca özel olarak izin verilmiş olsun ya da olmasın, Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformlarınız kapsamında yapılacak tüm işlemler (bu kapsamda verilecek her türlü beyan, taahhüt ve vaat de dâhil olmak üzere) ve söz konusu işlemlerden doğan her türlü zarar, ziyan veya giderler ile ilgili sorumluluğun sadece ve tümüyle size ait olacağını unutmayınız.

 

Tek ve yegâne hak sahibi olduğunuz Kullanıcı Hesabınızı oluştururken ve Wix Hizmetlerini kullanırken sağladığınız bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Geçerli e-posta adresiniz de dâhil olmak üzere, şahsınıza (veya şirketinize) ait iletişim ve fatura bilgilerini vermenizi şiddetle tavsiye ederiz. Bu bilgileri, tarafımıza verilen Kullanıcı Hesabının ve/veya Kullanıcı İçeriğinin (aşağıda tanımlanmıştır) fiili ve gerçek sahibini tespit etmek için kullanabiliriz.

 

Tarafımızca bağımsız bir inceleme yapılmış olsun ya da olmasın, bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetinin bir uyuşmazlığa konu olması halinde,  makul kanaatimiz temelinde bir Kullanıcı Hesabının mülkiyetini belirleme hakkımız saklıdır. Ancak, bu yönde bir tespitte bulunmamızın mümkün olmadığı durumlarda (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla), tarafınıza veya diğer herhangi bir tarafa karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin bunu yapmama ve/veya bu tür mülkiyet konusunda uyuşmazlığa düşen taraflar bu konuyu çözüme kavuşturana dek ilgili Kullanıcı Hesabını askıya alma hakkımız saklıdır. Mülkiyeti tespit etmemizi sağlayabilecek belgelerin (devlet tarafından düzenlenmiş kimlik belgesi, işyeri ruhsatı) ibraz edilmesini talep edebiliriz. Diğerlerinin yanı sıra, dikkate alabileceğimiz ilkelerden bazıları aşağıda belirtilmiştir.

 

 1. Oluşturulan ve/veya ilgili Wix Hizmetlerine yüklenen bir Kullanıcı Hesabının, Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, o tarih itibarıyla Wix'in kayıtlarında ilgili Kullanıcı Platformunun veya Kullanıcı İçeriğinin oluşturulduğu Kullanıcı Hesabıyla ilişkili olduğu görülen e-posta adresine erişim hakkına sahip olan kişi ya da kurum olduğu kabul edilecektir.

 2. Bir Kullanıcı Hesabı üzerinden herhangi bir Ücretli Hizmet (Aşağıda 5. Bölümde tanımlanan şekilde) satın alınmış olması halinde, Wix, söz konusu Kullanıcı Hesabının ve/veya o kullanıcı hesabı altında oluşturulmuş olan ilgili Kullanıcı Platformunun ve/veya Kullanıcı İçeriğinin sahibinin, anılan Ücretli Hizmetlerin satın alınması için fatura bilgileri kullanılan kişi veya kurum ("Fatura Bilgileri") olduğunu kabul edecektir. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, mevcutsa bir Kullanıcı Platformunun harici bir alan adına (aşağıda tanımlanan şekilde içeri aktarılan veya belirli Ücretli Hizmetler kapsamında satın alınan) bağlanmış olması ve bu alan adına ilişkin tescil bilgilerinin www.whois.net web sitesinde sunulan WHOIS veritabanındaki veya Wix'in veritabanındaki halka açık bilgiler arasında yer alması halinde, Wix söz konusu Kullanıcı Platformunun sahibinin anılan alan adını tescil ettiren kişi olarak kayıtlı kişi veya kurum olduğunu kabul edecektir. Anılan alan adını tescil ettiren kişi veya tescil ettiren kurum olarak hem bir bireyin hem de bir kurumun kayıtlı olması halinde, Wix alan adının gerçek sahibinin ve dolayısıyla da alan adıyla ilişkili Kullanıcı Platformunun sahibinin kurum olduğunu kabul edecektir. Fatura Bilgilerinde Kullanıcı Platformunun sahibi olarak bir kişi belirtildiği ve alan adının tescilinde ise farklı bir kişi belirtildiği takdirde, Wix alan adının sahibinin Wix Hesabı ile ilişkili alan adının sahibi olarak kaydedilen kişi olduğunu kabul edecektir.

 3. Yukarıdaki hususlara bakılmaksızın, Wix, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve Wix tarafından belirlenen fiili duruma dayalı olarak, durumun böyle bir belirlemeyi gerektirdiğini düşündüğü takdirde, yukarıda anılan kanıtları göz ardı etmek de dâhil olmak üzere, Kullanıcı İçeriği ve/veya Kullanıcı Platformunun sahibini dilediği şekilde belirleme hakkına sahip olacaktır.

#İşteBuKadarKolay

Belirli hizmetlerimizi kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gereklidir.

Kullanıcı adınızı ve parolanızı güvenli bir yerde saklamalı ve sadece güvendiğiniz kişilerin hesabınıza veya web sitesi ayarlarınıza erişmelerine izin vermelisiniz.


 

Kullanıcı hesabınız veya web siteniz kapsamında yapılan tüm işlemler sizin sorumluluğunuz altındadır. 

Tarafımıza sağlamış olduğunuz hesap bilgileri şahsınıza (veya şirketinize) ait, doğru ve eksiksiz olmalıdır.


 

Bir kullanıcı hesabı eğer uyuşmazlık konusu olursa, o kullanıcı hesabının mülkiyetini biz belirleyebiliriz.

2. Yükümlülükleriniz
2.1. Aşağıdaki hususları beyan ve taahhüt etmektesiniz:
 1. En az on üç (13), veya Avrupa Birliği (AB) içindeyseniz en az on altı (16), veya yargı bölgenizdeki yasal reşit olma yaşındaysanız ve yasal yetkiye sahipseniz, kendiniz veya sizin tarafınızdan Wix Koşulları'na taahhüt edilen kişi veya kuruluş adına Wix Koşulları'na girme ve bağlayıcı bir anlaşma oluşturma hakkı ve özgürlüğü;

 2. ABD hükümetinin Wix Hizmetlerinin kullanılmasıyla ilgili ambargo uyguladığı bir ülkede ikamet etmediğinizi (veya Wix Hizmetlerini böyle bir ülkede kullanmayacağınızı), ABD Hazine Bakanlığı'nın Özel Olarak Belirlenmiş Şahıslar listesinde olmadığınızı ve yürürlükteki diğer herhangi bir ticari yaptırım düzenlemesine tabi olmadığınızı;

 3. İkamet ettiğiniz ülkenin ve/veya şirketinizin kurulu bulunduğu ülkenin tarafımıza sağlamış olduğunuz sözleşmede ve/veya fatura adresinde belirtilen ülkeyle aynı olduğunu;

 4. Wix'in kendi kullanımınız veya herhangi bir Nihai Kullanıcınız için geçerli olan herhangi bir kanun ya da gereklilik veya bunlara uymanız konularında herhangi bir hukuki danışmanlık veya tavsiyede bulunmadığını anladığınızı;
  Ve özellikle Kullanıcı İçeriğiniz bakımından:

 5. Her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, kod, çizim, derleme, sanat çalışması, arayüz, kullanıcı adı, alt alan adı oluşturmak amacıyla verdiğiniz bilgi,metin, edebi eser ve diğer bilumum materyaller (“İçerik”) dahil olmak üzere tarafınızca Kullanıcı Platformunuza yüklenen veya sağlanan ya da Wix Hizmetleri tarafından sizin için Kullanıcı Platformunuza içe aktarılan, kopyalanan veya karşıya yüklenen tüm içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ait olan ve bunlardan doğan tüm hakların sahibi olduğunuzu; ya da, Kullanıcı İçeriğinin sizin tarafınızdan ve bizim tarafımızdan veya iştiraklerimizden herhangi biri tarafından yasal olarak erişilmesi, söz konusu içeriğin içe aktarılması, kopyalanması, kullanılması, yayınlanması, devredilmesi veya lisansa bağlanması için gerekli yetki, hak, lisans, onay ve izinlerin tümüne sahip olduğunuzu onayladığınızı;

 6. Kullanıcı İçeriğinizi içe aktarmak, kopyalamak, sergilemek, karşıya yüklemek, iletmek ve/veya diğer bir şekilde kullanmak için Wix Hizmetlerinin her türlü web sitesine, web sayfasına ve/veya başka bir çevrimiçi hizmete erişilmesine izin vermek için gerekli tam yetkiye, mülkiyete, lisanslara, izinlere ve salahiyete sahip olduğunuzu (ve sahip olmaya devam edeceğinizi);

 7. Kullanıcı İçeriğinin gerçek, doğru, güncel olduğunu, üçüncü tarafların herhangi bir hakkını ihlal etmediğini ve gerek tarafınızın gerekse Kullanıcı Platformunuzun ziyaretçi ve kullanıcılarının (“Nihai Kullanıcılar”) ikamet ettiği ülkede karşıya yüklemeniz, içe aktarmanız, kopyalamanız, bulundurmanız, yayımlamanız, iletmeniz, görüntülemeniz veya diğer bir şekilde kullanmanız açısından ve ayrıca Wix ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın Wix Hizmetleriyle bağlantılı olarak erişmesi, içe aktarması, kopyalaması, karşıya yüklemesi, kullanması veya bulundurması açısından herhangi bir şekilde hukuka aykırılık teşkil etmediğini (ve öyle kalmaya devam edeceğini);

 8. Herhangi bir kişisel bilginin ve/veya Kullanıcı İçeriğinin bir parçası olan herhangi bir kişi, kurum ya da mülkün görüntü veya tasvirinin ilan edilmesi, iletilmesi ve yayımlanması için yürürlükteki kanunlar kapsamında gerekli olan tüm onay ve izinleri temin etmiş olduğunuzu ve bu konuda geçerli tüm kanunlara uyacağınızı.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimizi kullanabilmek için yerine getirmeniz gereken bazı yükümlülükler ve şartlar bulunmaktadır.

Diğer şartların yanı sıra, belirli bir yasal reşit olma yaşının üzerinde olmalı, izin verilen bir yerde ikamet etmeli ve hizmetlerimizi izin verilen bir yerde kullanmalısınız.

Ayrıca, hizmetlerimiz üzerinden yüklediğiniz veya yayınladığınız ya da sizin için bizim eriştiğimiz, içe aktardığımız ve/veya karşıya yüklediğimiz her türlü içeriğe ait tüm hakların sahibi olmalı, söz konusu içeriğin yasal ve güvenilir olmasını sağlamalı ve söz konusu içerikle yaptığınız (veya Wix'in ya da nihai kullanıcılarınızın yapmasına izin verdiğiniz) her türlü işlemin yasal olmasını temin etmelisiniz.

2.2. Aşağıdaki hususları taahhüt ve kabul etmektesiniz:
 1. Siz ya da Nihai Kullanıcılarınız için bulunduğunuz herhangi bir coğrafi konumda geçerli olan özel kanunlar da dâhil olmak üzere, Wix Hizmetlerini (ve ilgili her türlü ilişki veya işlemi) kullanmanız bakımından uygulanabilir olan yürürlükteki tüm kanunlara ve diğer tüm sözleşmesel koşullara harfiyen uymayı;

 2. Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuz/Platformlarınız kapsamında gerçekleştirilen tüm Wix Hizmetleri kullanımları ve tüm Kullanıcı İçeriğiniz (söz konusu Kullanıcı İçeriğinin Wix Hizmetlerinde veya Wix Hizmetleri ile ilişkili olarak erişilmesi, içe aktarılması, karşıya yüklenmesi, kopyalanması, kullanılması ya da yayımlanmasından doğan sonuçlar da dâhil olmak üzere) ile ilgili olarak tüm sorumluluk ve yükümlülüğün münhasıran tarafınıza ait olacağını;

 3. Kullanıcı İçeriğinizi ve Nihai Kullanıcılar, Kullanıcı Ürünleri ve tarafınızca kullanılan tüm uygulamalar ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere Kullanıcı Platformunuz ile ilgili olarak tarafınızca işlenen tüm bilgileri düzenli ve bağımsız olarak kaydetmeyi ve yedeklemeyi;

 4. Wix veya ortaklarından zaman zaman posta, e-posta veya (çağrı veya kısa mesajlar için telefon numarası da dâhil olmak üzere) tarafımıza sağlayacağınız diğer iletişim kanalları üzerinden gönderilecek tanıtım mesajları almayı. Bahse konu tanıtım materyallerini veya bildirileri almak istemiyorsanız lütfen dilediğiniz zaman tarafımıza bildiriniz;

 5. Kullanıcı Platformunuzun (veya herhangi bir parçasının) Wix'in pazarlama ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Wix tarafından çevrimiçi ve/veya çevrimdışı olarak dünya çapında, daimi ve ücretsiz olarak kullanılmasına ve bu amaçlar için makulen gerekli olduğu ölçüde değiştirilmesine izin verdiğinizi; Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak bu tür izin verilen sınırlı kullanımlar bakımından sahip olabileceğiniz tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında feragat ettiğinizi.

 6. Herhangi bir Kullanıcı Platformunun ve/veya İçeriğin barındırılması, iletilmesi, yayımlanması ve/veya görüntülenmesi (bunlarla ilgili herhangi bir reklam veya başka tanıtıcı içeriğin dahil edilmesi ve sunulması da dahil olmak üzere) Wix Hizmetlerinin ne şekilde, hangi yol ve yöntemlerle icra edileceğine ilişkin takdir yetkisinin münhasıran Wix'e ait olduğunu.

 7. Wix, Wix Hizmetlerini alternatif fiyat tarifeleriyle sunma ve ağ trafiği ve bant genişliği, İçerik boyutu ve/veya uzunluğu, İçerik kalitesi ve/veya formatı, İçerik kaynakları, indirme süresinin uzunluğu, İçeriğinize abone olanların sayısı vb. kısıtlamalar da dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın her bir fiyat tarifesinde Wix Hizmetlerinin karşıya yüklenmesi, depolanması, indirilmesi ve kullanılmasına ilişkin kısıtlamalar getirme hakkına sahip olacaktır.

#İşteBuKadarKolay

Yürürlükteki tüm kanunlara uymalısınız.

Kendi yaptığınız işlemlerin ve sizin kullanıcı hesabınıza ya da kullanıcı platformu ayarlarınıza erişen herhangi bir kişinin yaptığı işlemlerin sorumlusu siz olacaksınız.

Düzenli aralıklarla içeriğinizin yedeğini kaydetmelisiniz.

Size, tarafımızca veya ortaklarımız tarafından tanıtım mesajları ve içeriği gönderilebileceğini kabul etmektesiniz.

Tanıtım mesajı gönderilmesini istemiyorsanız tarafımızla iletişime geçerek bildirmeniz yeterli olacaktır.

Web sitenizi tanıtım faaliyetlerimiz için kullanmamıza ve hizmetlerin ne şekilde verileceğini belirlememize izin vermektesiniz.

Wix’in Hizmetleri için fiyat tarifeleri belirleme ve bu tarifeleri değiştirme hakkına sahip olduğunu kabul ediyorsunuz. Buna ek olarak, sizin Hizmeti belirli bir şekilde kullanmanıza bağlı olarak, Wix bazı kısıtlamalar getirebilir.

2.3. Aşağıda belirtilenleri yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz:
 1. Wix Web Sitesini, Wix Hizmetlerini (veya bunların herhangi bir parçasını), Kullanıcı Platformlarında kullanılmak ve görüntülenmek üzere Wix tarafından sunulan herhangi bir İçeriği ya da bu amaca yönelik Üçüncü Taraf Hizmetlerini (“Lisanslı İçerik”) ve/veya bunların herhangi bir parçasını herhangi bir şekilde kopyalamak, değiştirmek, tekrar kullanmak, bunlara dayalı türev eserler yaratmak, bunları indirmek, uyarlamak, tersine mühendislik uygulamak, benzerini yapmaya çalışmak, başka bir sunucuya taşımak, tercüme etmek, derlemek, kaynak koda dönüştürmek veya parçalara ayırmak veya önceden Wix'in yazılı ve özel iznini almaksızın ve/veya Wix Koşulları kapsamında açıkça izin verilmediği halde yukarıda anılanların herhangi birini kamuya açık olarak sergilemek, icra etmek, iletmek veya dağıtmak;

 2. Herhangi bir Kullanıcı İçeriğini veya Lisanslı İçeriği karalayıcı, hakaretamiz, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, istismar edici, ırkçı, saldırgan, yanıltıcı veya hileli ya da suça veya suiistimale teşvik edici olarak addedilebilecek biçimde veya Wix'in veya herhangi bir üçüncü tarafın haklarını (bilumum fikri mülkiyet hakları, sözleşmesel haklar veya vekil hakları da dâhil olmak üzere) başka şekillerde ihlal eden veya önceden açık onaylarını almadan herhangi bir kişi, kurum ya da markayı kötüleyen veya küçük düşüren başka şekillerde sunmak, iletmek veya sergilemek;

 3. Başka web siteleri, üçüncü taraf yazılımları veya hizmetlerine giriş yapmak için gerekli bilgileri ve/veya şifreleri ele geçirmek için herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmak;

 4. Mevcutsa PCIDSS standardı da dâhil, ilgili kanunlar uyarınca yapılmadıkça, kredi kartı bilgilerini veya ödeme almak için kullanılan başka türden finansal bilgileri çalmak, ele geçirmek, karşıya yüklemek veya diğer bir şekilde erişilir kılmak;

 5. Wix Web Sitesi veya Wix Hizmetleri (veya herhangi bir bölümü) içerisinde (i) herhangi bir kötü niyetli, yasa dışı, karalayıcı veya edebe aykırı İçeriği ve/veya (ii) federal Sağlık Sigortası Taşıma ve Sorumluluk Kanununda (“HIPAA”) tanımlandığı üzere herhangi bir “Gizli Sağlık Bilgisini”  karşıya yüklemek, eklemek, toplamak veya diğer bir şekilde kullanıma sunmak;

 6. Wix Hizmetlerini veya Lisanslı İçeriği Wix tarafından sağlananlar dışında herhangi bir web sitesi, medya, ağ veya sistemde yayımlamak ve/veya kullanmak ve/veya Wix tarafından önceden yazılı olarak açıkça müsaade edilmediği müddetçe herhangi bir Wix Hizmeti, Lisanslı İçerik ve/veya Kullanıcı Platformunu (veya onun herhangi bir parçasını) çerçevelemek, "ayrıntılı bağlantı" (deep link), "page scrape" uygulamak, yansıtmak ve/veya bunlar etrafında bir tarayıcı ya da sınır ortamı oluşturmak;

 7. Wix Hizmetlerinin herhangi bir kısmına (veya verilerine ve/veya İçeriğe) erişmek, bunları elde etmek, kopyalamak veya izlemek amacıyla "robot", "spider" veya diğer bir otomatik cihaz, program, kod, algoritma veya metodoloji veya bunlara benzer ya da eşdeğer manüel prosesler kullanmak; veya Wix Hizmetleri vasıtasıyla bu maksatla kullanıma sunulmayan herhangi bir yolla herhangi bir malzeme, doküman, hizmet veya bilgiyi elde etmek veya elde etmeye kalkışmak amacıyla herhangi bir Wix Hizmetinin navigasyon yapısını veya sunumunu herhangi bir şekilde yeniden oluşturmak veya atlamak;

 8. Wix'in itibarına ve saygınlığına gölge düşürücü olarak addedilebilecek veya Wix'in itibarını zedeleyebilecek veya Wix'e zarar verebilecek biçimde hareket etmek;

 9. Wix veya Wix Markalarını ve/veya bunların varyasyonlarını ve hatalı yazılmış hallerini kullanan arama motoru veya diğer tıklama başına ödeme anahtar kelimelerini (örneğin Google AdWords) veya alan adlarını satın almak;

 10. Wix Hizmetlerinde ve/veya Kullanıcı Platformunda doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişi veya kurumu taklit etmek veya yanlış bilgi vermek veya kimliğinizi ya da Wix ve/veya Nihai Kullanıcılara gönderdiğiniz mesaj veya iletinin kaynağını saklamak amacıyla başka şekillerde herhangi bir manipülasyona başvurmak;

 11. Herhangi bir kişi veya kurumla olan bağlantınıza ilişkin yalan beyanda bulunmak veya başka şekilde gerçek dışı bilgi vermek veya Wix'in ya da başka herhangi bir üçüncü tarafın sizi, Kullanıcı Platformunuzu, işletmenizi, Kullanıcı Ürünlerinizi veya herhangi bir beyanınızı desteklediğine dair açık veya zımni olarak gerçek dışı ifadeler kullanmak;

 12. Bilgilendirilmiş olarak açıkça onaylamadıkları müddetçe, Wix Hizmetlerinin herhangi bir diğer Kullanıcısı ile ilgili ters arama yapmak veya bunları takip etmek veya takip etme girişiminde bulunmak veya diğer herhangi bir Kullanıcının mahremiyet haklarına ve diğer haklarına başka şekillerde müdahalede bulunmak veya bu hakları ihlal etmek veya Wix Hizmetleri ve/veya Kullanıcı Platformu ziyaretçileri veya kullanıcıları ile ilgili kişisel tanıtıcı bilgileri toplamak;

 13. Wix Hizmetlerine, Kullanıcı Platformuna, başka Kullanıcının/Kullanıcıların hesabına veya Wix Hizmetlerine bağlı diğer sistem veya ağlara erişimi önlemek ya da kısıtlamak amacıyla kullanılan herhangi bir tedbiri bilgisayar korsanlığı, şifre arama veya diğer meşru olmayan ya da yasaklı yöntemler kullanmak suretiyle devre dışı bırakmak, atlamak veya başka şekillerde engellemek;

 14. Wix Hizmetlerinin veya Wix Hizmetlerine bağlı herhangi bir ağın saldırılara açık olma durumunu incelemek, taramak veya test etmek;

 15. Wix Hizmetlerini ve/veya Kullanıcı Platformunu herhangi bir donanım, yazılım veya telekomünikasyon ekipmanının çalıştırılmasına zarar vermesi veya ele geçirmesi olası olan veya bunu amaçlayan herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, saatli bomba, web böceği, casus yazılım, kötü amaçlı yazılım veya başka bilgisayar kodları, dosyaları veya programlarını veya fiili ya da potansiyel olarak zararlı, rahatsız edici veya saldırgan kod veya bileşenleri tasarlamak, geliştirmek, dağıtmak ve/veya başka şekillerde iletmek veya yürütmek amacıyla yüklemek veya diğer şekillerde kullanmak;

 16. Wix Hizmetlerinin altyapısına veya Wix Hizmetlerine bağlı Wix sistemlerine veya ağlarına makul olmayan veya orantısız büyüklükte bir yük getiren herhangi bir işlem yapmak veya Wix Hizmetlerinin veya bunları barındıran veya kullanıma sunan sunucuların veya ağların işleyişine başka şekillerde müdahale etmek veya kesintiye uğratmak veya söz konusu sunucu veya ağlara ilişkin herhangi bir şarta, prosedüre, politikaya veya düzenlemeye uymamak;

 17. Herhangi bir Wix Hizmetini ve/veya Kullanıcı Platformunu her türlü teklifsiz e-posta, istenmeyen e-posta, sahtekârlık, dolandırıcılık, kimlik avı, "zincirleme mektup", "saadet zinciri" veya benzer işlemlerle bağlantılı olarak kullanmak veya diğer şekillerde etik olmayan pazarlama veya reklam faaliyetlerinde bulunmak;

 18. Kamuya açık bir şekilde desteklenen arayüzlerimiz haricinde herhangi bir araç veya teknoloji (ör. kopyalama ve gezinme) vasıtasıyla Wix Hizmetleri, Kullanıcı Hesapları, Lisanslı İçerikler ve/veya Kullanıcı İçeriğine erişmek;

 19. Wix Koşulları kapsamında açıkça izin verilen haller dışında Lisanslı İçeriği ve/veya Wix Hizmetlerine ilişkin herhangi bir kullanımı veya erişimi satmak, lisansa bağlamak veya herhangi bir ticari amaca yönelik olarak kullanmak;

 20. Telif hakkı işareti [©], Creative Commons [(cc)] işaretleri ve ticari markalar [® veya ™] dâhil olmak üzere Wix Hizmetlerinde ve/veya Lisanslı İçerikte yer alan ve lisans verenlerimizin telif haklarını gösteren herhangi bir telif hakkı bildirimini, filigranını, kısıtlamasını ve işaretini kaldırmak ya da değiştirmek veya

 21. Wix Koşullarından herhangi birini veya Wix Hizmetlerini kullanmanız bakımından geçerli olan herhangi bir kanun veya gerekliliği ihlal etmek, ihlal etme teşebbüsünde bulunmak veya başka şekillerde bunlara uymamak.

 22. Karşılaştırma yapmak veya benzer bir rekabet incelemesi yapmak ya da rakip bir ürün veya hizmet oluşturmak amacıyla Hizmetlere erişmek veya Hizmetleri kullanmak

Yukarıda belirtilen hususlardan herhangi birine uymamanız veya bunlara ilişkin yalan beyanda bulunmanız halinde Kullanıcı Hesabınızın ve/veya tarafınıza sağlanan herhangi bir Hizmetin derhal sonlandırılabileceğini, bu işlemlerin tarafınıza ilave bir bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın yapılabileceğini ve ilgili Hizmetler için ödenmiş olan ücretlerin iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay -  Yapılmaması Gerekenler Listesi

Genel olarak isteğimiz kibar olmanız ve gerek tarafımıza gerekse başka herhangi birine zarar verecek herhangi bir şey yapmamanızdır.

 

 

Diğer hususların yanı sıra, materyallerimizi kopyalamanız, herhangi bir içeriği yasa dışı ya da zarar verici bir biçimde kullanmanız, hizmetlerimizi veya içeriğimizi tarafımızca sağlanmayan herhangi bir platformda ya da web sitesinde kullanmanız, yalan beyanda bulunmanız, Hizmetlerimizi istismar etmeniz veya herhangi bir kişinin haklarını ya da yürürlükteki kanunları başka şekillerde ihlal etmeniz yasaktır.

 

 

Bu kurallardan herhangi birine uyulmaması hesabınızı iptal ederek tarafınıza hizmet vermeyi durdurmamıza yol açabilir.

3. İçerik ve Mülkiyet
3.1. Fikri Mülkiyetiniz

Wix ile tarafınız arasında olmak kaydıyla, Kullanıcı İçeriğiniz ve tarafınızca oluşturulan tüm diğer materyallerle ilgili fikri mülkiyet, tarafınızca yaratılan her türlü tasarım, görsel, animasyon, video, ses dosyası, yazı tipi, logo, çizim, derleme, sanat eseri, kod, arayüz, metin ve edebi eser de dahil olmak üzere tümüyle size aittir. Wix içeriğiniz üzerinde mülkiyet hakkı talep etmemektedir. Yalnızca size hizmetleri sağlayabilmek amacı doğrultusunda, gösterim ayarlamaları yapmak, yedeklemek amacıyla çoğaltmak ve hizmetlerimizi sunmak için gereken, uygun gördüğümüz tüm diğer teknik işlemleri ve/veya kullanımları gerçekleştirebilmek için, bulut hizmetleri ve içerik dağıtım ağları da dâhil, Kullanıcı İçeriğinize erişebileceğimizi, platformumuza yükleyeceğimizi ve/veya kopyalayabileceğimizi bilmekte ve kabul etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay

İçeriğinize ait tüm haklar tarafınıza aittir. Tarafınıza hizmetlerimizi sağlayabilmek için, içeriğinizi sunucularımız arasında kullanabilir, depolayabilir, yedekleyebilir ve kopyalayabiliriz.

3.2. Wix'in Fikri Mülkiyeti

Tescil edilmiş ve/veya tescil edilebilir olsun ya da olmasın her türlü sanat eseri, grafik, görsel, web sitesi şablonu ve pencere öğesi, edebi eser, kaynak ve hedef kodu, bilgisayar kodu (html dahil), uygulama, ses, müzik, video ve diğer ortamlar, tasarım, animasyon, arayüz, dokümantasyon,bunların türevleri ve versiyonları, Wix Hizmetlerinin "görünümü ve hissi", yöntem, ürün, algoritma, veri, etkileşimli özellikler ve nesneler, reklam ve edinme araç ve yöntemi, buluş, ticari sır, logo, alan adı, özelleştirilmiş URL, ticari marka, hizmet markası, ticari ad ve mülkiyete ilişkin diğer tanımlayıcı unsur da dahil olmak üzere telif hakkına konu edilebilir her türlü materyal veya bu materyallerin yürürlükteki herhangi bir kanun kapsamında herhangi bir telif hakkına konu olan veya olabilecek diğer herhangi bir içeriği de dâhil olmak üzere Wix Hizmetlerine ait olan ve bunlardan kaynaklanan tüm hak, mülkiyet ve menfaatler (hep birlikte "Fikri Mülkiyet" olarak anılacaktır) ve bunların bilumum türevleri Wix'e ait ve/veya Wix'e lisanslıdır.

Wix Koşullarını tamamen yerine getirmeniz ve uygulanabilir tüm Ücretleri zamanında ödemeniz kaydıyla, Wix, Kullanıcı Hesabınızı oluşturmanızı takiben Wix'in tarafınıza Wix Hizmetlerini sağlamayı kabul ettiği müddetçe, Kullanıcı Platformunuzu oluşturma ve Nihai Kullanıcılarınıza görüntüleme, bu kapsamdaki Kullanıcı Ürünlerinizi (aşağıda tanımlandığı üzere) sunma amacıyla Wix Hizmetlerini ve Lisanslı İçeriği Wix Koşullarında açıkça izin verilen şekilde ve sadece Wix Hizmetleri kapsamında olmak kaydıyla kullanma konusunda tarafınızamünhasır olmayan, devredilemez, alt lisansı verilebilir, tümüyle geri alınabilir ve sınırlı bir lisans vermektedir.

 

Wix Koşullarında, yukarıda açıkça verilen sınırlı lisans haricinde Wix'in Fikri Mülkiyetine (veya herhangi bir parçasına) ait olan veya bundan kaynaklanan herhangi bir hak veya menfaat tanınmamaktadır. Wix Koşullarında yer alan hiçbir husus hiçbir kanun kapsamında Wix'in Fikri Mülkiyet hakları bakımından herhangi bir devir veya feragat teşkil etmez.

Yukarıdaki hükümlere ek olarak, Wix Hizmetleri dâhilinde kullanımınıza sunulan bazı yazı tipleri için bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından Wix’e lisans verilmiştir ve bu nedenle ilgili sağlayıcının ek lisans hükümlerine tabi olup https://www.wix.com/about/mono-terms-of-use adresinde özetlenmiştir ve incelenebilir.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimiz, içeriğimiz, verilerimiz, teknolojimiz ve özelliklerimize ait olan ve bunlardan doğan tüm haklar tarafımıza aittir.

İşbu şartlar ve koşullara tümüyle uyduğunuz ve ödemelerinizi zamanında ve eksiksiz yaptığınız müddetçe hizmetlerimizi ve içeriğimizi kullanabilirsiniz.

Kullanımınıza sunulan bazı fontlar için bir üçüncü tarafça lisans verilmiştir, bu üçüncü tarafların hükümlerini de mutlaka okuyun.

3.3. Geribildirim ve Öneriler

Wix Hizmetleri (gerek mevcut, gerekse önerilen veya planlananlar) ile ilgili olarak tarafımıza herhangi bir Fikri Mülkiyet hakkına konu olan veya konu olabilecek olan herhangi bir öneri, yorum veya diğer geribildirimde ("Geribildirim") bulunmanız halinde, söz konusu Geribildirimin münhasır sahibi Wix olacaktır. Wix'e Geribildirimde bulunmakla, bu Geribildirimin Wix tarafından şu amaçlarla kullanılabileceğini kabul etmektesiniz: (i) Wix Hizmetlerini daha da geliştirmek, özelleştirmek ve iyileştirmek, (ii) sürekli yardım ve teknik destek sağlamak, (iii) Geribildiriminize dayalı olarak veya diğer bir şekilde genel veya kişiselleştirilmiş Wix’e ilişkin bildirimler ve/veya görüşme taleplerini size iletmek, (iv) belli promosyonlara olanak tanımak, desteklemek ve sunmak ve performansını izlemek, (v) Wix’in hizmetlerini iyileştirmek amacıyla kullanabileceği toplu istatistiksel veriler ve başka toplu ve/veya çıkarım yoluyla elde edilen bilgiler oluşturmak, (vi) Wix veri güvenliği ve dolandırıcılığı önleme imkânlarını artırmak, (vii) İlgili kanun ve yönetmeliklere uymak. Buna ek olarak, siz (1) söz konusu Geribildirimin doğru ve eksiksiz olduğunu ve herhangi bir üçüncü taraf hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmekte; (2) söz konusu Geribildirime ilişkin olarak sahip olabileceğiniz her türlü hak, mülkiyet ve menfaati gayrikabil-i rücu olarak Wix'e devretmekte ve (3) söz konusu Geribildirime ait olan veya bundan kaynaklanan tüm geçmiş, güncel ve ileri tarihli manevi haklardan, sanatçı haklarından ve diğer bilumum benzer haklardan dünya çapında açıkça ve gayrikabil-i rücu olarak feragat etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay

Her türlü geribildirim veya öneri tarafımızca memnuniyetle karşılanacaktır. Lütfen tarafımıza ileteceğiniz geribildirim ve önerilerin doğru ve yasal olduğundan emin olunuz.

4. Gizlilik

Wix Hizmetlerinin bazı bölümleri (aşağıda 9. Bölümde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bu kapsamda sağlanan bazı Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) belirli kişisel tanıtıcı veya tanımlayıcı bilgilerin verilmesini, toplanmasını ve/veya kullanılmasını gerektirmektedir. Wix ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetleri Wix Hizmetlerine erişimin veya bu hizmetlerin kullanımının bir parçası olarak özellikle Kullanıcıların ve Nihai Kullanıcıların Wix Hizmetleri üzerinden ve/veya Kullanıcı Platformları üzerinden gerçekleştirdikleri işlemler veya gezinim de dâhil olmak üzere, Kullanıcılara ve Nihai Kullanıcılara ilişkin bazı verileri toplayabilir, bu verilere erişebilir ve bu verileri kullanabilir. Anılan veri toplama ve kullanım uygulamalarıyla ilgili ayrıntılar için Gizlilik Politikamızı ve ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin bu konudaki politikalarını düzenli olarak incelemenizi tavsiye ederiz.

#İşteBuKadarKolay

Mahremiyetiniz bizim için önemlidir, siz de ona gereken önemi vermelisiniz. Kişisel bilgilerle ilgili uygulamalarımız hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen Gizlilik Politikamızı okuyunuz.

5. Hizmet Ücretleri
5.1. Ücretli Hizmetler

Bazı Wix Hizmetlerinin kullanımı, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla Wix tarafından tayin edilen belirli ücretlere tabi olabilir (sırasıyla “Ücretli Hizmetler” ve “Ücret(ler)”). Wix, söz konusu Ücretli Hizmetler için o tarih itibarıyla geçerli olan Ücretler ile ilgili bildirimde bulunacaktır. Söz konusu Ücretli Hizmetleri almak veya kullanmak istemeniz halinde, geçerli Ücretleri peşin ödemeniz gerekecektir.

 

Mevcut aboneliklerinizi etkilemesi halinde tarafınıza bildirimde bulunmak kaydıyla, Ücretlerde dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Bir indirim veya diğer tanıtım kampanyasından faydalanmış olmanız halinde, Wix, ilgili Wix Hizmetine/Hizmetlerine aboneliğinizi herhangi bir bildirimde bulunmaksızın otomatik olarak geçerli tam Ücret üzerinden yenileme hakkına sahiptir.

 

Aksi Wix tarafından yazılı olarak özellikle belirtilmediği müddetçe tüm Ücretler ABD Doları olarak verilmiştir. Kanunların elverdiği ölçüde (ve aksi Wix tarafından yazılı olarak belirtilmediği müddetçe), tüm Ücretler vergi dairelerince uygulanan her türlü vergi (katma değer vergisi, satış vergisi, mal ve hizmetler vergisi, vb. dâhil), harç ve resim ("Vergiler") hariç olarak verilmiş olup, Wix Hizmetlerinizi kullanmanızla veya tarafınızca yapılan her türlü ödeme ya da satın alma işlemi ile ilgili olan yürürlükteki tüm Vergilerin ödenmesi tarafınızın sorumluluğundadır. Wix'in tarafınızca ödenen Ücretlerle ilgili olarak Vergi alması veya ödemesinin gerekli olması halinde, söz konusu Vergiler daha önce gerçekleştirilen işlemlere eklenerek tarafınızdan tahsil edilmiş olsun ya da olmasın, ödenmemiş herhangi bir Ücrete eklenebilir ve bununla ilgili işleme ait Faturaya yansıtılacaktır.Ücretli Hizmetlerin satın alınması veya yenilenmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraflarca sizden tahsil edilebilecek herhangi bir ek ücret bulunup bulunmadığını kontrol etmenizi öneririz (örneğin uluslararası işlem ücretleri, kambiyo ücretleri veya bankalara ya da kredi kartı şirketlerine ödenmesi gereken ücretler). Wix bu tür ek ücretler veya masraflardan sorumlu değildir.

 

Ücretli Hizmetlerden faydalanmak için kayıt yaptırmak veya bilgilerinizi vermekle, Wix’e (gerek doğrudan, gerekse bağlı kuruluşları, iştirakleri veya diğer üçüncü taraflar vasıtasıyla) ödeme sağlayıcımızdan veya tarafınızca tayin edilen banka hesabından ödeme ve hizmet ücreti talep ve tahsil etme (veya başka şekillerde ücret yansıtma, iade yapma veya diğer faturalandırma işlemlerini gerçekleştirme) ve Wix’in veya bağlı kuruluşlarının ödemelerin zamanında yapılmasını teminen, ödeme, kredi kartı veya banka hesabı sağlayıcınızdan güncel ödeme bilgilerinin alınmasına yönelik olanlar da dâhil olmak üzere (örneğin, kredi kartı şirketiniz tarafından tarafımıza sağlanabilecek olan güncelleştirilmiş son kullanma tarihi veya kredi kartı numarası bilgileri) tarafınızca tayin edilen ödeme hesabının veya mali bilgilerin doğrulanması için gerekli olduğunu mütalaa ettiği her türlü sorgulamayı yapma konusunda yetki vermektesiniz.

Aldığınız Ücretli Hizmetlerin ödemesini yapmak için Wix'te kayıtlı bir kredi kartınızın olması (“Kayıtlı Kart”) gerekir. Kayıtlı Kartınızı, Hesap Ayarları Sayfanızda görünen son dört rakamından tanıyabilirsiniz.

#İşteBuKadarKolay

Bazı hizmetlerimiz ücretlidir. Ücret size önceden bildirilecektir.

Aksi belirtilmediği müddetçe fiyatlarımız ABD Doları üzerinden vergi hariç olarak verilmiştir.

İhtiyaç duyulması halinde, tarafımızca veya bağlı kuruluşlarımız tarafından ilgili ödeme sağlayıcılarından ve bankalardan ödemeler talep ve tahsil edilebilir ve ilgili bilgiler alınabilir.

5.2. Faturalar

Wix ve/veya bağlı kuruluşları, tüm Ücret ödemeleri ve Wix'e ya da Wix tarafından yapılan tüm iadeler için bir fatura veya alacak dekontu ("Fatura") düzenlerler. Tüm faturalar elektronik fatura şeklinde düzenlenir ve fatura adresinizde yer alan ülkeye bağlı olarak Kullanıcı Hesabınız üzerinden ve/veya e-posta yoluyla tarafınıza sunulur. Yerel kanunlara uyulmasını teminen, fatura düzenlenebilmesi amacıyla bazı Kişisel Bilgileri (Gizlilik Politikasında verilen tanım kapsamında) sağlamanız talep edilebilir. Kullanıcı Hesabınızda sunulan Faturanın yerel hukuki gerekliliklerin tamamını sağlayamayabileceğini ve bu durumda sadece proforma fatura amaçlı olarak kullanılabileceğini lütfen unutmayın.

#İşteBuKadarKolay

Ücretli Hizmetlerimize ilişkin faturalar kullanıcı hesabınızda görülebilir.

5.3. Aboneliklerin Otomatik Olarak Yenilenmesi

Herhangi bir kesinti ya da hizmet kaybı yaşamamanızı sağlamak amacıyla, bazı Ücretli Hizmetler varsayılan olarak bir otomatik yenileme seçeneği içerir ve buna göre bu Ücretli Hizmetler, siz otomatik yenileme seçeneğini kapatmadıkça, ilgili abonelik süresi sona erdiğinde, ilk baştaki abonelik süresine (uzatma süreleri hariç) eşit bir yenileme dönemi için ve aksi bildirilmediği sürece (mevcut vergi değişikliklerini yansıtmak kaydıyla ve önceki abonelik sürecinde uygulanan indirimler ile promosyonlu teklifler hariç olmak üzere) (“Ücretli Hizmetleri Yenileme”) aynı fiyat üzerinden, otomatik olarak yenilenecektir. Örneğin, bir Hizmet için ilk abonelik süresi bir ay ise, her bir yenileme dönemi (mevcutsa) bir ay olacaktır. Wix, bu bağlamda, ilgili yenileme dönemi başlamadan  iki (2) hafta öncesine kadar Kayıtlı Kartınızdan ilgili Ücretleri otomatik olarak tahsil etme girişiminde bulunacaktır. Borçlu olduğunuz Ücretlerin sizden tahsil edilememesi halinde, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, bu Ücretleri daha sonra tahsil etmeyi deneyebilir (ancak böyle bir zorunluluğumuz olmayacaktır) ve/veya Kullanıcı Hesabınızı askıya alabilir ya da iptal edebiliriz. Eğer Ücretli Hizmet Yenilemeniz yıllık veya birden çok yıllık bir abonelik süresine tabi ise, ilgili Ücretli Hizmetin yenileneceği tarihten en az otuz (30) gün önce Wix size bir bildirimde bulunmaya çalışacaktır.

Kullanıcı Hesabınızdan ya da Wix Destek Merkezi’ni ziyaret ederek dilediğiniz zaman Ücretli Hizmet Yenileme için otomatik yenileme seçeneğini kapatabilirsiniz. 

Alan Adları Tescil Sözleşmesinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere belli alan adları farklı bir yenileme politikasına tabidir. Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, kullandığınız Wix Hizmetlerinin (söz konusu Wix Hizmetleri otomatik abonelik yenilemesine tabi olsun ya da olmasın) doğrulanması ve başarılı bir şekilde yenilenmesi ile ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir ve tarafınıza ait olacaktır. Buna göre, daha önce tarafınızca satın alınmış olan herhangi bir Wix Hizmetinin iptal edilmesi, geçerli tekrarlayan Ücretlerin yansıtılmaması veya herhangi bir Wix Hizmetinin otomatik abonelik yenileme işlemine tabi olmaması da dâhil olmak üzere herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili sorumluluk münhasıran tarafınıza aittir. Herhangi bir Wix Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin herhangi bir nedenle sona ermesiyle ilgili olarak Wix aleyhinde herhangi bir talep ileri sürmemeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. 

#İşteBuKadarKolay

Abonelik döneminizin bitiminde alan adınızı kaybetmemenizi sağlamak ve web sitenizde kesintiler yaşamanızı önlemek amacıyla, siz otomatik yenilemeyi kapatmadıkça, hizmetimizi ilk aboneliğinizde belirtilen düzenli aralıklarla otomatik olarak yenileyecek ve ücretini size fatura edeceğiz.

Bazı hizmetler gerek kasıtlı olarak, gerekse yanlışlıkla otomatik olarak yenilenmeyebilir. Aboneliklerinizin zamanında yenilendiğinden emin olmalısınız.

5.4. Para İade Garantisi

Bir hizmet süresi veya abonelik taahhüdü için Ücrete tabi bir Wix Hizmetinden memnun kalmamanız halinde ve eğer bu hizmeti ilk kez alıyorsanız, söz konusu Wix Hizmetlerinin ilk sipariş edildiği veya etkinleştirildiği tarihten itibaren on dört (14) gün içinde ("İade" ve "İade Dönemi") herhangi bir nedenle iptal bildiriminde bulunabilirsiniz. İade imkânı yalnızca ücretsiz bir web sitesinin bir Ayrıcalıklı Plan (Wix Web Sitesinde sunulduğu üzere) satın alarak bir üst sınıfa geçirilmesi niteliğinde Wix hizmetlerinin ilk kez satın alınmasında geçerlidir. İade imkânı Wix Hizmetlerinin herhangi bir şekilde ilaveten satın alınmasında, bir üst sınıfa geçirilmesinde, değiştirilmesinde veya yenilenmesinde geçerli değildir. Daha uzun süreli bir İade Dönemi gerektiren bir yargı alanı dahilinde ikamet etmeniz halinde, bu yöndeki gereklilikleri yürürlükteki kanunlar uyarınca yerine getirmekten memnuniyet duyarız. Wix, ilgili İade Dönemi içinde bildirim alması halinde, söz konusu Wix Hizmetleri için Wix'in sizden tahsil etmiş olduğu bedeli sizden tahsil edilmiş olan döviz cinsinden tarafınıza iade ederek hizmetleri iptal edecektir. Döviz fiyatlarındaki değişimler ve üçüncü taraf ücretleri nedeniyle İade meblağının sizden tahsil edilmiş olan meblağdan farklı olabileceğini lütfen dikkate alınız. Wix döviz fiyatlarındaki değişimler veya üçüncü taraflarca sizden tahsil edilen ücretler sonucunda meblağlarda oluşan farklardan sorumlu olmayacaktır. İade Döneminin sona ermesinin ardından, tarafınızca ödenen Ücretler iade edilemez ve iptal edilemez olacaktır. Ayrıca, kötü niyetle veya fiilen alınan ve faydalanılan hizmetler için ödeme yapmaktan kaçınmak amacıyla meşru olmayan bir girişimle iptal bildiriminde bulunulmuş olduğunun tarafımızca tespit edilmesi halinde, fiilen alınan Wix Hizmetlerinin ücretini söz konusu bildirimde bulunan Kullanıcıya kanunların elverdiği ölçüde fatura etme hakkımız saklıdır.

 

Lütfen unutmayın: Wix Hizmetleri kapsamında veya Wix Hizmetleri üzerinden satın alınan bazı hizmetler için para iadesi yapılamayabilir. Alan adları, iş araçları ve uygulamalar gibi Üçüncü Taraf Hizmetleri bu kapsama dâhildir. Satın alınan her bir hizmet veya uygulamaya ilişkin koşullar Wix Web Sitesinde ve/veya söz konusu hizmet veya uygulamaların satın alınması sürecinin bir parçası olarak veya bu süreç esnasında belirtilmektedir. Bir hizmeti satın almadan önce o hizmeti iptal edebilme imkânınız olduğunu doğrulama sorumluluğu tarafınıza aittir. İadesi mümkün olmayan Ücretli Hizmetler, uygulamalar veya Üçüncü Taraf Hizmetleri için ödenen tutarlar tarafımızca iade edilmeyecektir.

#İşteBuKadarKolay

İlk kez satın alındığında, aylık veya yıllık ücretli hizmetlerimiz için 14 gün süreli para iade garantisi sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu süre, kanuna göre uzatılabilir.

Bazı hizmetlerin iadesi mümkün değildir. Bu nedenle lütfen her bir hizmete ilişkin şartları dikkatle incelediğinizden emin olun.

5.5. Geri Ödeme Talepleri

Herhangi bir zamanda Wix hesabınızda ödenmesi gereken herhangi bir Ücretin reddedildiği, geri ödenmesinin talep edildiği veya başkaca bir şekilde itiraz edildiği takdirde ("Geri Ödeme Talebi"), bu durum işbu koşullar kapsamındaki ödeme yükümlülüklerinizin ihlali olarak addedilir ve Wix Hizmetlerini kullanımınız otomatik olarak devre dışı bırakılabilir veya sonlandırılabilir.

 

Bir Geri Ödeme Talebinde bulunulması halinde, Kullanıcı Hesabınız yeniden satın alma veya yeniden kullanma seçeneği sunulmaksızın bloke edilebilir ve söz konusu Kullanıcı Hesabının içerdiği tüm veriler her türlü alan adı, uygulama ve Üçüncü Taraf hizmeti de dâhil olmak üzere, iptal edilebilir ve Kapasite Kaybına (aşağıda Bölüm 6.3'te tanımlanan şekilde) uğrayabilir.

 

Wix Hizmetlerini kullanımınız, ilgili Wix Hizmeti için yeniden abonelik yaptırmadığınız ve alınan her bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak Wix'in ve/veya herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinin maruz kaldığı bilumum ücret ve giderler de dâhil olmak üzere geçerli Ücretlerin tamamını (Geri Ödeme Talebi öncesinde sağlanan Wix Hizmetlerine ilişkin Ücretler, ödemeyi işleme alan merciinin maruz kaldığı hizmet ve işlem bedelleri ve ücretleri de dâhil) ödemediğiniz müddetçe yeniden başlatılmayacaktır.

 

Wix'e yapılan ödemelerle ilgili herhangi bir sorunuz veya sorununuz var ise, Wix Hizmetlerinin iptal edilmesini ve Kullanıcı Hesabınızın bloke edilmesini önlemek, ayrıca, tarafınızca satın alınmış (ve geri ödeme talebinde bulunulmuş) olan Wix Hizmetlerine ait tüm Ücretlerin tarafınızca yeniden ödenmesine ek olarak ilişkili diğer Ücretlerin ödenmesi konusunda yükümlülük altına girmenize neden olması muhtemel mesnetsiz veya hatalı bir Geri Ödeme Talebinde bulunulmasını önlemek amacıyla Geri Ödeme Talebinde bulunmadan veya ödemenin iptali için başvurmadan önce Müşteri Destek ekibimizle temasa geçmenizi öneririz.

Alınan herhangi bir Geri Ödeme Talebi ile ilgili olarak, söz konusu Geri Ödeme Talebinden sorumlu Kullanıcının fiilen işleme onay vermiş olduğunu ve akabinde sağlanan hizmetleri kullanmış olduğunu kanıtlayan her türlü bilgi ve belgenin ilgili kredi kartı şirketine veya finans kuruluşuna sunulması yolu da dâhil olmak üzere itirazda bulunma hakkımız saklıdır.

#İşteBuKadarKolay

Geri ödeme talepleri hesabınızı iptal etmemize neden olabilir, bu nedenle bu tür taleplere neden olmaktan kaçınınız.

Lütfen geri ödeme talebinde bulunmadan önce Müşteri Destek ekibimizle iletişime geçiniz. Müteakiben oluşabilecek her türlü hatalı ücret, ziyan ve giderlerin sorumluluğu tarafınıza ait olacaktır.

6. İptal
6.1. Kullanıcı Tarafından Yapılan İptaller

Kullanıcı Hesabınızı ve/veya herhangi bir Wix Hizmetini kullanmayı dilediğiniz zaman durdurabilir ve Wix Hizmetlerine ilişkin talimatlara uygun bir şekilde bunların iptal edilmesini talep edebilirsiniz. Söz konusu iptale ilişkin yürürlük tarihi ve saati Wix Hizmetlerine ilişkin iptal işleminin tarafınızca tamamlandığı tarih ve saat olacak, Ücretli Hizmetlerin iptaline ilişkin yürürlük tarihi ve saati ise ilgili Ücretli Hizmetlerin abonelik döneminin bitimi olacaktır.

Ücretli Hizmet Yenileme abonelikleri, yukarıda yer alan hükümlere bakılmaksızın, sadece hali hazırda ödeme yapmış olduğunuz dönemin sona ermesi üzerine sonlandırılacaktır. İptal süreci birkaç gün sürebileceğinden, bir sonraki yenilemenin ve ilgili ücretlendirmenin otomatik olarak yapılmasını önlemek için, iptal talebinin güncel hizmet döneminin sona ermesinden en az on dört (14) gün önce iletilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Ücretli Hizmetlerinizin iptal edilmesiyle ilgili daha fazla bilgi için Wix Yardım Merkezini ziyaret edebilirsiniz.

#İşteBuKadarKolay

Hesabınızı veya herhangi bir hizmeti dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal talebinizin tarafımızca işleme alınmasının ardından herhangi bir ek abonelik yenileme işlemi ile ilgili olarak ücretlendirilmezsiniz.

6.2. Wix Tarafından Yapılan İptaller

Wix Koşullarından herhangi birine uyulmaması ve/veya ödenmesi gereken Ücretlerin ödenmemesi halinde, Wix, Kullanıcı Hesabını ve Kullanıcı Platformunu (veya bunların belirli özelliklerini) ve ayrıca, ilişkili herhangi bir Wix Hizmetinin (örneğin Ücretli Hizmetler) veya Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza sağlanmasını (ödeme tamamen yapılıncaya kadar) askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

#İşteBuKadarKolay

Burada yer alan koşulların herhangi birini ihlal etmeniz veya ödemeleri zamanında yapmamanız halinde, hesabınızı askıya alabiliriz veya iptal edebiliriz.

6.3. Veri, İçerik ve Kapasite Kaybı

Kullanıcı Hesabınızın veya Kullanıcı Hesabınızla ilişkili herhangi bir Wix Hizmetinin veya Üçüncü Taraf Hizmetinin (gerek tarafınızca talep edilmesi üzerine, gerekse Wix'in takdirine bağlı olarak) iptal edilmesi, her türlü Kullanıcı İçeriği, Nihai Kullanıcı verileri veya Kullanıcı Hesabınızda tutulan diğer kullanım verileri ve söz konusu Hizmetlere dahil olan herhangi bir alan adı rezervasyonu veya kaydı da dahil olmak üzere Kullanıcı Hesabınızın içerik, özellik veya kapasitesinin bir kısmının kaybına ("Kapasite Kaybı") neden olabilir. Wix söz konusu Kapasite Kaybıyla ilgili veya Kullanıcı Hesabınızın, Kullanıcı İçeriği veya Nihai Kullanıcı verilerinin yedeğinin alınmasıyla ilgili hiçbir şekilde yükümlülük altında değildir. Ayrıca, bir Kullanıcı Hesabının ve/veya herhangi bir Wix Hizmetinin iptal edilmesini takiben yeniden etkinleştirilmesinin, tamamen Wix'in takdir yetkisi dahilinde tayin edilecek ek Ücretlere tabi olabileceği de unutulmamalıdır.

#İşteBuKadarKolay

Hesabınızın veya herhangi bir hizmetinizin iptal edilmesi içerik ve veri kaybına neden olabilir. Verilerinizi ve materyallerinizi yedekleme sorumluluğu tarafınıza aittir.

7. E-Ticaret
7.1. Genel

Wix Hizmetleri ayrıca Kullanıcı Platformunuz aracılığıyla ürün, içerik, medya, etkinlik biletleri ve hizmet satmanızı sağlayan bazı özellikler içerir (“Kullanıcı Ürünleri”; ve toplu bazda: “E-Ticaret”).

Kullanıcı Ürünleriniz ve E-Ticaretle ilgili faaliyetleriniz, Kullanıcı Platformunuzda yer verilen veya atıfta bulunulan her türlü tanıtım ve ilgili İçerik ve bunlarla ilgili yürürlükteki tüm kanunlara uymak, münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Bu platformun tarafımızca sağlanmasının yegâne amacı, çevrimiçi E-Ticaret faaliyetlerinizi yönetmenizi temin etmektir. Kullanıcı Ürünlerinizin herhangi bir fiili veya potansiyel alıcısıyla olan ilişkileriniz ve/veya gerçekleştirilen işlemlerinizle ilgimiz bulunmamaktadır.

Kullanıcı Ürünleriniz bir şahıs tarafından satın alındığında, ilgili işlemin ödemeleri Wix Payments ya da üçüncü taraf ödeme hizmeti sağlayıcıları ("Ödeme Sağlayıcıları") aracılığıyla gerçekleştirilir.

#İşteBuKadarKolay

Ürün, içerik ve hizmetlerinizi çevrimiçi satmak için Hizmetlerimizi kullanabilirsiniz.

Wix, müşterilerinizden ödeme kabul etmenizi sağlamak için sizi otomatik olarak Wix Payments'a bağlayabilir.

7.2. Ödeme Sağlayıcıları

Belirli Premium Planları (Wix Web Sitesinde sunulduğu şekliyle) satın aldığınızda, Wix -bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak- müşterilerinizden ödeme kabul etmenizi sağlamak amacıyla, adınıza otomatik olarak bir Wix Payments hesabı bağlayabilir. Bu hesabın kullanılması, Wix Payments kayıt işlemini tamamlamanıza bağlıdır. Bu Wix Payments hesabı, ekte sunulan Wix Payments Kullanım Koşullarına tabidir. Lütfen sitenizi yayınlamadan ve ödemeleri kabul etmeden önce bu kullanım koşullarını okuyun. Diğer Ödeme Sağlayıcılarına bağlı tüm hesaplar, ilgili Ödeme Sağlayıcıların hizmet şartlarına tabi olacaktır. Biz, bu tür Ödeme Sağlayıcıları ile olan ilişkilerinizde veya bu Ödeme Sağlayıcılarından herhangi birinin eylemlerinde, hiçbir şekilde taraf veya sorumluluk sahibi değiliz. Wix Payments’ın (ülkenizde varsa) varsayılan ödeme sağlayıcınız olmasını kabul edip onaylamak sizin sorumluluğunuzdadır. Wix Payments'ı veya başka bir Ödeme Sağlayıcısını etkin tutmak istemiyorsanız, bunları devre dışı bırakmak da sizin sorumluluğunuzdadır.

#İşteBuKadarKolay

Müşterilerle ve ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla ilişkileriniz de dâhil olmak üzere satış faaliyetlerinizin tamamı sizin sorumluluğunuzdadır.

7.3. Etkinlikler

Wix, planınıza bağlı olarak, sitenizde satılan etkinlik biletleri için sizden hizmet ücreti alabilir. Burada, Wix'in talep ettiği bu tür ücretleri ödemeyi ve Wix’in kendi ödeme işleme ortaklarına veya sizin Ödeme Sağlayıcınıza bu tür ücretleri gelen ödemelerden düşmesi veya başka şekilde tahsil etmesi yönünde talimat vermesi için Wix’e yetki vermeyi kabul etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay

Siteniz üzerinden satılan etkinlik biletleri için sizden hizmet ücreti talep edebiliriz.

7.4. E-Ticaret Taahhüt ve Garantileri E-Ticaret özelliklerinden herhangi birini kullanmakla aşağıda belirtilen hususları kabul ve taahhüt etmektesiniz:

Kullanıcı Ürünlerinin satın alınması veya satılmasıyla ilgili tüm Vergiler de dâhil olmak üzere E-Ticaret faaliyetlerinizle ilişkili her nevi Vergi ve ücret, doğru meblağların tahsil edilmesi, rapor edilmesi ve ilgili mercilere ödenmesi ve/veya Nihai Kullanıcılarınızın konu hakkında bilgilendirilerek kanunlara uygun olarak düzenlenmiş faturanın kendilerine iletilmesi tümüyle ve münhasıran tarafınızın sorumluluğundadır;

Wix'in tarafınıza sağlamış olduğu E-Ticaret özelliklerinde belirtilen tüm Vergiler sadece örnekleme amaçlı olup bunlara hiçbir şekilde itibar edilmemelidir;

Kullanıcı Ürünlerinizin temin ve teslim edilmesiyle ilgili tüm giderlerin karşılanması ve Kullanıcı Ürünlerinizin güvenli, profesyonel ve endüstri standartlarıyla uyumlu olarak sunulmasını sağlamak tarafınızın sorumluluğundadır;

Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak vermiş olduğunuz her türlü beyan, vaat, yardım, garanti ve destek münhasıran tarafınızın sorumluluğunda olup her türlü soru, şikâyet ve talep için Kullanıcı Platformunuzda doğru iletişim bilgilerinizi sağlamalısınız. Kullanıcı Ürünlerinizle ilgili olarak tehlikeli, sahte, çalıntı, hileli, saldırgan veya istismar edici olarak addedilebilecek; satışı, dağıtımı veya kullanımı yasaklanmış veya tüketici hakları, fikri mülkiyet veya mahremiyet hakları, ürün güvenliği, ticari düzenlemeler ve yaptırımlar, destek, bakım ve ihracat ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere yürürlükteki herhangi bir kanuna diğer şekillerde aykırılık teşkil eden herhangi bir bilgi, İçerik veya materyali sunamaz veya satamazsınız.

Ayrıca Wix, tamamen kendi takdir yetkisi dahilinde olmak kaydıyla,  Kullanıcı Platformunuzu ve/veya herhangi bir Kullanıcı Ürününü -o an itibarıyla Kullanıcı Platformunuzda yer almış, yayınlanmış ya da Kullanıcı Platformunuzun bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- Kapasite Kaybı ile ilgili olarak ortaya çıkanlar da dâhil olmak üzere, tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin, dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya kaldırabilir. 

7.5. Apple Pay

Bölgesel kısıtlamalara tabi olarak Apple Pay ile ödeme kabul edebilirsiniz. Apple Pay'i kullanarak Apple Pay Platform Web Merchant Terms and Conditions anlaşmasını kabul etmiş olursunuz. Bu şartlar ve koşullar, zaman zaman Apple tarafından değiştirilebilir. Apple Pay hesabınızı sizin adınıza etkinleştirebiliriz, aksi takdirde Apple Pay hesabınızı Kullanıcı Hesabı kontrol panelinizden sizin etkinleştirmeniz gerekir. Eğer Apple Pay hesabınızı aktif tutmak istemiyorsanız, hesabınızı devre dışı bırakmak sizin sorumluluğunuzdadır. Şüpheye mahal vermemek adına, Apple Pay, aşağıda 9. Bölüm'de tanımlandığı gibi bir üçüncü taraf hizmetidir.

8. Video Hizmetleri

Wix Hizmetlerinin bir parçası olarak, Kullanıcı Platformlarında videoların yönetimi için Wix video hizmetleri sağlayabilir (örneğin Wix Video veya Wix Pro Gallery gibi) ("Video Hizmetleri").

Kullanıcı Platformunuz için Video Hizmetlerinin kullanılması, bazı patentlerin kullanımı için MPEG–LA şirketinden bir lisans ("Lisans") almanızı gerektirebilir. Faaliyetinizin bir Lisans gerektirip gerektirmediğine karar vermek ve Lisansı almak münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır. Lisans hakkındaki bilgiler http://www.mpegla.com adresinde MPEG LA L.L.C. şirketinden alınabilir.

 

İşbu Kullanım Koşullarının 13. Bölümünde belirtilen hükümlere ek olarak ve hiçbir sorumluluk sınırlandırması olmaksızın, MPEG-LA konsorsiyumu çerçevesindeki patent havuzunun ihlali ve/veya kötüye kullanımından kaynaklanan veya ihlali ve/veya kötüye kullanımı ile ilişkili olarak ortaya çıkan her bir zarar ve masraf, yükümlülük, kayıp, mükellefiyet, borç ve gider ile tüm zararlar ve masraflar, yükümlülükler, kayıplar, mükellefiyetler, borçlar ve giderler (avukatlık ücretleri de dâhil) karşısında Wix'i, Wix'in memurları, müdürleri, hissedarları, çalışanları, iştirakleri ve temsilcilerini savunacak, tamamen tazmin edecek ve masun tutacaksınız.


Eğer ihtiyaçlarınız tarafımızca normalde sunulanlardan daha kapsamlı bir plan gerektiriyorsa, lütfen contactvideo@wix.com adresinden destek ekibimizle temasa geçin.

#İşteBuKadarKolay

Wix Video Hizmetlerinin belirli kullanımları bazı patentlerin kullanımı için bir lisans gerektirebilir. Böyle bir lisans almanızın gerekip gerekmediğini teyit etmelisiniz.

Bazı çevrimiçi video faaliyetleri için bir lisans almanız gerekebilir. Bu zorunluluğu doğrulamak ve gerekirse bu lisansı almak sizin sorumluluğunuzdadır.

9. Üçüncü Taraf Hizmetleri

Wix Hizmetleri, Kullanıcı Platformunuz için bir alan adı satın alabileceğiniz alan adı tescil firmaları, Wix Web Sitesi (Wix App Market de dâhil) üzerinden sunulan üçüncü taraf uygulamaları ve pencere öğeleri, üçüncü taraf Lisanslı İçeriği, medya dağıtım hizmetleri, E-Ticaret Ödeme Sağlayıcıları, fiziki ürün satıcıları, Kullanıcı Platformunuzla ilgili olarak size destek sağlayabilecek üçüncü taraf tasarımcılar da dâhil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Kullanıcı Platformunuzu ve genel anlamda kullanıcı deneyiminizi geliştirmek amacıyla kullanabileceğiniz bazı üçüncü taraf hizmet, ürün ve araçlarından (hep birlikte "Üçüncü Taraf Hizmetleri" olarak anılacaktır) faydalanmanıza ve bunları temin etmenize olanak sağlar.

 

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tarafınıza ne şekilde (bazı Wix Hizmetleriyle paket halinde veya bütünleştirilmiş şekilde, Wix veya Wix tarafından belgelendirilen veya yetkilendirilen kişilerce ayrı olarak veya Wix Hizmetlerinin herhangi bir yerinde başka şekillerde) sunulmuş olduğuna bakılmaksızın, Wix, sadece tarafınızla anılan Üçüncü Taraf Hizmetleri arasında aracı bir platform olarak hareket etmekte olup, söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerini herhangi bir şekilde desteklemediği gibi bunlarla ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altında da değildir. Wix, tarafınızla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmeti arasındaki herhangi bir ilişki veya işleme taraf olmadığı gibi, bunların izlenmesinden de hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

Bu tür hizmetlerin Wix’e ve/veya bu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin sağlayıcılarına ek ücretler ödenmesini gerektirebileceğini kabul etmektesiniz.

 

Söz konusu Üçüncü Taraf Hizmetlerinin her türlü kullanımıyla ilgili risk ve sorumluluklar münhasıran tarafınıza ait olup, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerinin tabi olduğu ve bu hizmetleri kullanmadan önce incelemeniz önerilen belirli hukuki ve mali şartlara tabi olabilir.

 

Hizmetlerimizden faydalanırken üçüncü tarafların hizmetlerini, yazılımlarını veya ürünlerini kullanırsanız, onların kullanım koşullarına uygun hareket ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Örneğin, Hizmetlerimizden faydalanırken YouTube kullanıyorsanız, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte olan YouTube sürümündeki https://www.youtube.com/t/terms?gl=TR koşullara ve https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/ politikasına uymanız gerekir.

Wix, bu tür durumlarla karşılaşılmayacağını ummakla birlikte, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetini -o an itibarıyla Kullanıcı Hesabınız ve/veya Kullanıcı Platformunuzun/Platformlarınızın bünyesi dâhilinde yer almış ya da bunların bir parçası yapılmış olsun ya da olmasın- tarafınıza veya herhangi bir Nihai Kullanıcıya karşı herhangi bir yükümlülük altına girmeksizin dilediği zaman askıya alabilir, erişime kapatabilir veya Kullanıcı Platformunuzdan/Platformlarınızdan ve/veya Wix Hizmetlerinden kaldırabilir.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimiz, tarafımızla ilişkili olmayan üçüncü taraflardan çeşitli hizmet ve araçları temin etmenize olanak sağlamaktadır.

Tarafınızla söz konusu üçüncü taraflar arasında sadece aracı bir platform görevi gördüğümüzden, anılanlarla karşı taahhütleriniz münhasıran sizin sorumluluğunuzdadır.

Hizmetleri dilediğimiz zaman kaldırabiliriz ve bu durum web sitenizi, kullanıcı hesabınızı veya deneyiminizin genelini etkileyebilir.

10. Wix Logo Oluşturucu

Wix Hizmetlerinin bir parçası olarak, Wix Logo Oluşturucumuzu kullanarak kendinize ait özel ticari logonuzu (“Wix Logosu”) oluşturup markanızı geliştirebilmenize olanak vermekteyiz. Wix Logo Oluşturucuyu kullanımınıza ilişkin ilave hükümler https://www.wix.com/about/logo-terms-of-useadresinde olup açıkça aksi belirtilmedikçe Wix Kullanım Koşullarına bir ek mahiyetindedir ve Wix Kullanım Koşullarının yerini almaz.

#İşteBuKadarKolay

Genel koşullarımıza bir ek niteliğinde olan Wix Logo Oluşturucuya ilişkin ek koşulları mutlaka okuyun.

11. Uygunsuz Davranışlar ve Telif Hakları
11.1. Uygunsuz Davranışlar ve Taciz

Wix Hizmetlerini kullanırken çeşitli kaynaklara ait Kullanıcı Platformlarına, Kullanıcı İçeriği veya Üçüncü Taraf Hizmetlerine maruz kalabilirsiniz ve bunlar hatalı, saldırgan, sakıncalı veya yasa dışı olabilir. Bunlarla ilgili olarak Wix aleyhinde sahip olduğunuz veya olabileceğiniz her türlü yasal veya hakkaniyete uygun hak ve hukuki çözüm yollarından feragat etmektesiniz.

 

Herhangi bir Kullanıcının veya Üçüncü Taraf Hizmetinin uygunsuz hareket ettiğini veya herhangi bir Wix Hizmetini diğer şekillerde istismar ettiğini düşünüyorsanız lütfen bu formu kullanarak bu Kullanıcıyı ve/veya Üçüncü Taraf Hizmetini hemen tarafımıza bildiriniz. Bu konudaki bildiriminizin Wix'i herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük altına sokmayacağını, Wix'in tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla anılan bildirimi değerlendirerek harekete geçebileceğini, harekete geçmekten imtina edebileceğini veya harekete geçmeden önce ek bilgi ve belge talebinde bulunabileceğini kabul etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimizi kullanan herhangi birinin uygunsuz veya taciz edici davranışlarda bulunduğuna şahit olursanız lütfen tarafımıza bildirin.

11.2. Telif Hakları

Wix, Dijital Milenyum Telif Hakkı Yasasına ("DMCA") ilişkin yorumu uyarınca hareket etmektedir.  Eserinizin kopyalandığını veya telif hakkı ihlali teşkil edecek başka şekillerde kullanıldığını düşünüyorsanız bu formu kullanarak söz konusu ihlali tarafımıza bildirebilir, veya aşağıda belirtilen bilgileri yazılı olarak Telif Hakkı Temsilcimize iletebilirsiniz: (1) telif hakkı sahibinin adına hareket etme yetkisine sahip olan kişinin iletişim bilgileri; (2) ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan eserin tanımı; (3) ihlale neden olduğunu veya ihlal eylemine konu olduğunu ve kaldırılması veya erişime kapatılması gerektiğini iddia ettiğiniz materyalin tanımı, Wix'in söz konusu materyali bulmasını sağlamaya yeterli düzeyde (URL adresi de içeren) bilgiler; (4) samimi kanaatinize göre materyalin şikayete konu edilen biçimde kullanılmasına telif hakkının sahibi, onun temsilcisi veya kanun tarafından izin verilmediğine dair bir beyan; ve (5) bildirimde yer alan bilgilerin doğru olduğuna ve yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya onun adına hareket etme yetkisine sahip olduğunuza dair beyan.

 

Wix'in Telif Hakkı Temsilcisine şu adresten ulaşabilirsiniz:

 

Wix.com Inc.

 

500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 ABD.

 

Sayın: Telif Hakkı Temsilcisi

 

Telefon Numarası: 1-415-358-0857 | Faks: 1-415-358-0884

 

E-posta: abuse@wix.com

 

Wix, Kullanıcı Hesabınız veya Kullanıcı Platformunuz ile ilgili bir telif hakkı ihlaline ilişkin bir ihbar alması halinde tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla, tarafınıza önceden bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir, Kullanıcı Platformunuzu veya herhangi bir İçeriği kaldırabilir. Bu durumda, DMCA Bölüm 512 uyarınca aşağıdaki bilgileri içermesi gereken uygun bir karşı ihbarda bulunabilirsiniz: (1) adınız soyadınız, adresiniz, telefon numaranız ve ıslak veya elektronik imzanız; (2) materyale ait açıklama ve kaldırılmadan önceki konumu; (3) yalan beyanda bulunma cezasına tabi olmak kaydıyla, materyalin yanlışlıkla veya yanlış tanımlama nedeniyle kaldırılmış olduğuna dair beyan; (4) uygun bir yargı organına ilişkin rızanız ve (5) ilgili DMCA hükümleri kapsamında gerekli olan diğer her türlü bilgi. İşbu 9. bölüm uyarınca yapılan tüm ihbarlar, tamamen Wix'in makul takdir yetkisi dâhilinde olmak kaydıyla kabul edilmiş, uygulanabilir ve DMCA'ya uygun olarak addedilebilir. Wix, ihlal bildiriminde bulunan kişi veya kurumu söz konusu karşı beyanla ilgili olarak bilgilendirme ve bu kapsamda yer alan herhangi bir ayrıntıyı verme hakkını saklı tutar.

#İşteBuKadarKolay

Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygılıyız.

 

Telif hakkıyla korunan eserlerinizin diğer kullanıcılar tarafından uygunsuz şekilde kullanılması halinde lütfen DMCA uyarınca gereğini yapabilmemiz için gerekli tüm bilgilerle birlikte durumu tarafımıza bildiriniz.

 

Web sitenizin içeriğiyle ilgili bir telif hakkı ihlali bildirimi almamız halinde web sitenizi ve hesabınızı kaldırabilir veya iptal edebiliriz.

12. Garantilerin Reddi

Tarafımızca sağlanan Wix Hizmetleri, kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, ticari elverişliliğe, belirli bir amaca uygunluğa, işçilik kusurlarına ve diğer herhangi bir garantinin ihlal edilmediğine ilişkin bilumum zımni garanti veya koşullar da dâhil olmak üzere herhangi bir garanti altında olmaksızın "olduğu gibi", "garanti verilmeksizin" ve "kullanıma sunulduğu şekliyle" esasına göre sağlanmaktadır. Özellikle de, Wix Hizmetlerinin (veya bunların herhangi bir parçası, özelliği veya İçeriğinin) eksiksiz, doğru, belirli bir kalitede, herhangi bir şekilde güvenilir veya güvenli oldukları, tarafınızca (veya Nihai Kullanıcılarınız tarafından) öngörülen herhangi bir faaliyet, cihaz, işletim sistemi, tarayıcı, yazılım veya araç için uygun veya bunlarla uyumlu oldukları (veya herhangi bir zamanda bu niteliklere sahip olacakları), veya tarafınızın veya Nihai Kullanıcılarınızın (faaliyet gösterdiğiniz yargı alanı dâhilinde geçerli olanlar da dâhil olmak üzere) tabi olduğu herhangi bir kanuna uygun olduklarına veya çalıştırılmaları halinde her türlü virüs, yazılım hatası veya diğer zararlı bileşen veya program kısıtlamalarından arî olacaklarına dair tarafımızca herhangi bir beyan veya taahhüt verilmemektedir.  Ayrıca, Wix Hizmetleri kapsamında adı geçen veya kullanıma sunulan herhangi bir kurum, ürün veya hizmet (tüm Üçüncü Taraf Hizmetleri de dâhil olmak üzere) tarafımızca desteklenmemektedir - bu nedenle lütfen bunları kullanmadan veya bunlardan başka şekillerde faydalanmadan önce doğru olduklarını teyit edin.

Wix, tamamen kendi takdir yetkisi dâhilinde olmak (ancak bu yönde bir yükümlülük altında olmamak) kaydıyla, herhangi bir Kullanıcı Platformunuzu ve/veya Kullanıcı İçeriğini herhangi bir nedenle, bildirimde bulunarak veya bildirimde bulunmaksızın dilediği zaman tarayabilir, izleyebilir ve/veya düzenleyebilir.

 

Yukarıda yer alan aksine hükümlere bakılmaksızın, Wix hiçbir durumda herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin "yayıncısı" olarak addedilemez, herhangi bir Kullanıcı İçeriğini herhangi bir şekilde desteklemez ve herhangi bir Kullanıcı veya diğer herhangi bir tarafça Wix Hizmetlerinde ve/veya Wix Hizmetleri vasıtasıyla yüklenen, duyurulan, yayınlanan ve/veya kullanıma sunulan herhangi bir Kullanıcı İçeriği, bunlarla ilgili olarak herhangi bir tarafça gerçekleştirilen herhangi bir kullanım veya yaşanan herhangi bir kayıp, silme veya zarar bakımından veya herhangi bir Kullanıcı İçeriğinin yayınlanması veya bunlara erişilmesi ve/veya istinat edilmesi nedeniyle veya bunlarla bağlantılı olarak tarafınızın veya başkalarının maruz kalabileceği herhangi bir ziyan, zarar, gider veya masraf bakımından hiçbir yükümlülük kabul etmez. Ayrıca, Wix, tarafınızca veya diğer herhangi bir tarafça karşılaşılabilecek herhangi bir yanlışlık, hakaret, karalama, yalan, müstehcenlik, pornografi, tahrik ve/veya yasa dışı ve/veya ihlal edici nitelikteki diğer Kullanıcı İçeriği nedeniyle herhangi bir yükümlülük altında olmayacaktır.

 

Wix Hizmetlerini kullanma ve/veya Wix Hizmetleri üzerinden veya bunlarla bağlantılı olarak herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetine bağlama ve/veya bunlarla ilişki kurma ile ilgili risklerin söz konusu olduğunu ve Wix'in söz konusu kullanım ve/veya etkileşimlerin belirli bir şekilde sonuçlanacağını garanti edemeyeceğini ve etmediğini kabul etmekte ve bu tür etkileşimlerle bağlantılı olarak ve/veya bunların sonucu olarak ortaya çıkabilecek her türlü riski, yükümlülüğü ve/veya zararı üstlenmektesiniz. Söz konusu riskler, diğerlerinin yanı sıra, Üçüncü Taraf Hizmetleri ve/veya Lisanslı İçerik ile ilgili olarak ve/veya bunlar tarafından yanlış bilgi verilmesini, garanti ve/veya sözleşme koşullarının ihlal edilmesini, hakların ihlal edilmesini ve netice kabilinden doğan bilumum tazminat taleplerini içerebilir.

 

Wix, Wix Hizmetlerinin kişisel içeriğin barındırılması amacıyla kullanılmasını önermemektedir ve bu tür içeriğin ihlal edilmesi veya zarar görmesi ile ilgili herhangi bir güvenlik veya bütünlük yükümlülüğü veya riskini kabul etmez.

 

Bazı Wix Hizmetlerinin hali hazırda BETA versiyonu halinde kullanıma sunulduğunu ve BETA testlerinin sürmekte olduğunu lütfen unutmayın. Bazı Wix Hizmetlerinin halen yazılım hataları içerebileceğini, kesintiler yaşanmasına neden olabileceğini ve planlanan veya belirlenen şekilde çalışmayabileceğini anlamakta ve kabul etmektesiniz. BETA aşamasındaki Wix Hizmetlerini kullanımınız, söz konusu Wix Hizmetlerinin BETA testlerine katılmayı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimizle ilgili olarak, kalite, güvenilirlik, güvenlik, uyumluluk ve durumları ile ilgili olanlar da dâhil olmak üzere tarafımızca hiçbir garanti verilmemektedir.

Web sitesi içeriğinizi izleyebilir ve düzenleyebiliriz.

Ancak, içeriğinizin "yayıncısı" olarak addedilmemiz mümkün değildir ve içeriğinizi desteklemediğimiz gibi, tarafınızca veya başka herhangi biri tarafından kullanılan herhangi bir içerikle ilgili olarak yükümlülük altında olmamız da söz konusu değildir.

Tarafımızca sunulan hizmetlerin ve başka herhangi bir tarafça sunulan hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili riskler söz konusudur. Bu riskleri kabul etmektesiniz.

Hizmetlerimizin bazıları halen BETA formatında olup, yazılım hataları içermeleri veya kesintilere neden olmaları mümkündür.

13. Sorumluluğun Sınırlandırılması

Geçerli yargı alanlarında kanunların müsaade ettiği en geniş kapsamda olmak kaydıyla, Wix, onun yetkilileri, yöneticileri, hissedarları, çalışanları, bağlı kuruluşları ve/veya aracıları (1)  herhangi bir içeriğe ait olan veya herhangi bir içerikte yer alan hata, yanlışlık veya sapmalardan; (2) Wix Hizmetlerini kullanımınızla ilgili her türlü kişisel yaralanma veya maddi zarardan; (3) sunucularımıza ve/veya herhangi bir kişisel bilgiye ve/veya bu kapsamda depolanan diğer bilgilere yetkisiz erişilmesinden veya bunların herhangi bir şekilde kullanılmasından; (4) Wix Hizmetlerine gönderilen veya Wix Hizmetlerinden alınan iletimde yaşanan herhangi bir kesinti veya duraklamadan; (5) Wix Hizmetlerinde yayınlanan, e-posta yoluyla gönderilen, iletilen veya başka şekillerde kullanıma sunulan herhangi bir İçeriğin veya Kullanıcı İçeriğinin kullanılmasından veya görüntülenmesinden; (6) her türlü internet arızası, donanım arızası, elektrik kesintisi, grev, işçi-işveren anlaşmazlığı, ayaklanma, ihtilal, toplumsal kargaşa, iş gücü veya materyal kıtlığı, yangın, sel, fırtına, deprem, patlama, doğal afet, savaş, terör, galaksiler arası çatışma, hükümet icraatı, mahkeme, temsilci veya hakem heyeti kararı veya üçüncü taraflarca âdem-i ifa; ve/veya (7) Wix Hizmetlerinin tümünün veya Hizmetlerden herhangi birinin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanan kullanım, veri, kâr, şerefiye kaybı ve diğer maddi olmayan kayıplar dâhil olmak üzere Wix’in makul kontrolü dışında meydana gelen olaylardan kaynaklanan bilumum zarar/ziyan da dâhil olmak üzere her türlü doğrudan, dolaylı, arızi, özel, cezai veya netice kabilinden doğan zararlar bakımından tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük altında tutulamaz.

 

Bu sorumluluk sınırlandırmalarının Wix'in hizmetlerinin öneminin kısmen dikkate alınmasıyla belirlenen ve üzerinde mutabık kalınan bir risk dağıtımı anlamına geldiğini ve bu sınırlandırmaların Wix'in söz konusu sorumlulukların doğma olasılığıyla ilgili olarak bilgilendirilmiş olduğu durumlarda bile geçerli olacağını kabul etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay

Yürürlükteki kanuna tabi olmak kaydıyla, herhangi bir zararla ilgili yükümlülük altında olmamız söz konusu değildir.

14. Tazminat

Wix'i, onun yetkililerini, yöneticilerini, hissedarlarını, çalışanlarını, bağlı kuruluşlarını ve aracılarını aşağıda belirtilenlerden doğan her türlü tazminat talebi, zarar, yükümlülük, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve gider (avukat ücretleri de dâhil olmak üzere) bakımından savunmayı, tazmin etmeyi ve masun tutmayı kabul etmektesiniz: (1) bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün veya diğer herhangi bir Wix Koşulunun tarafınızca ihlal edilmesi; (2) her türlü telif hakkı, erişim hakkı, mülkiyet hakkı ve mahremiyet hakkı da dâhil olmak üzere, herhangi bir üçüncü taraf hakkının Kullanıcı Platformunuzdan veya Kullanıcı İçeriğinizden ve/veya Wix Hizmetlerinin lehinize başlattığı her türlü yasal işlem de dâhil, ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın Wix Hizmetlerini kullanmanızdan kaynaklanan nedenlerle tarafınızca ihlal edilmesi; (3) Kullanıcı Platformunuzun ve/veya Kullanıcı İçeriğinizin bir üçüncü tarafın zarara maruz kalmasına neden olduğuna dair diğer tür talep ve iddialar.

#İşteBuKadarKolay

Tarafınızca yapılan bir eylem nedeniyle mahkemeye verilmemiz veya diğer şekillerde zarara maruz kalmamız halinde ilgili masraflar ve zararlar tarafınızca karşılanacaktır.

15. Genel
15.1. Değişiklikler ve Güncelleştirmeler

Wix herhangi bir Wix Hizmetini (veya bunlara ilişkin herhangi bir özelliği veya bunlar için uygulanan fiyatları) önceden haber vererek veya vermeksizin dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirme, askıya alma veya sonlandırma ve/veya herhangi bir nedenle Wix Hizmetlerinden herhangi birine erişiminizi iptal etme (Wix Hizmetleri ile bağlantılı olarak tarafınızca oluşturulmuş materyallerin tümünün kaldırılması da dâhil) ve/veya herhangi bir Wix Koşulunu dilediği zaman ve dilediği şekilde değiştirebilme hakkını saklı tutar. Bu Wix Hizmetlerinin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, askıya alınması veya sona erdirilmesine ilişkin olarak Wix’in size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir yükümlülüğünün bulunmayacağını kabul etmektesiniz. Bu tür değişikliklerin ek Ücretler ödenmesini gerektirmesi halinde, bu Ücretler ilgili değişiklikler etkinleştirilmeden önce tarafınıza bildirilecektir. Anılan Ücretleri ödememeniz veya ödemeyi reddetmeniz halinde (tamamen kendi takdir yetkimiz dâhilinde olmak kaydıyla) Kullanıcı Hesabınızı iptal edebilir (Bölüm 6'da ayrıntılı olarak açıklanan şekilde), söz konusu değişiklikleri etkinleştirmeksizin o tarih itibarıyla güncel olan Wix Hizmetlerinizi desteklemeye devam edebilir veya tarafınıza alternatif Hizmetler sağlayabiliriz.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimizde veya burada belirtilen koşullarda dilediğimiz zaman değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

15.2. İlgili Kanun ve Yargı Yeri; Toplu Davadan Feragat

Wix Koşulları, bu koşullar kapsamında sağlanan haklar ve hukuki çözüm yolları ve bunlarla ve/veya Wix Hizmetleriyle, bunların yorumlanması, ihlali, sonlandırılması veya geçerliliği ile ilintili olan her türlü tazminat talebi ve ihtilaf, Wix Koşullarından veya ilgili herhangi bir işlem veya satın alma işleminden doğan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan ilişkiler, kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın her bakımdan sadece ve münhasıran İsrail Devleti'nin iç maddi hukuk düzenine tabi olacak, buna göre yorumlanacak ve uygulanacaktır.

 

Söz konusu tazminat talepleri ve ihtilafların tümü Tel Aviv İsrail'de bulunan yetkili bir mahkemeye sevk edilecek olup, burada, anılan talep ve ihtilafların münhasıran bu mahkemeler tarafından çözüme kavuşturulmasına onay vermektesiniz. Burada, Uluslararası Mal Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşmasının tatbiki açıkça kapsam dışında bırakılmıştır.

 

İlgili kanunlara uygun olmak kaydıyla, Wix ve sizin aranızdaki tüm ihtilaflar bireysel olarak çözümlenecektir ve bir toplu, konsolide veya temsili davanın (veya başkaları adına bir grup veya temsilci tarafından yürütülen diğer herhangi bir yasal takibin) bir şikâyetçisi veya üyesi sıfatıyla Wix'ten herhangi bir talepte bulunma hakkına sahip olmayacaksınız.   

 

İşbu 15.2. Maddede aksine herhangi bir hüküm bulunsa bile, eğer Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyor iseniz, (i) kanunların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, 5. Maddede öngörülen siz ve Wix arasındaki ödeme işlemlerinin tabi olacağı yargı mercii New York Eyaleti olacaktır ve (ii) 5. Maddede öngörülen ödeme işlemlerine ilişkin her bir talep ve anlaşmazlık ile tüm talepler ve anlaşmazlıklar New York Eyaletinin New York şehrinde bulunan yetkili bir mahkemeye götürülecektir ve işbu Kullanım Koşullarını kabul ederek 5. Maddede öngörülen ödeme işlemlerine ilişkin tüm talepler ve anlaşmazlıkların New York Eyaletinin New York şehrinde bulunan yetkili bir mahkeme tarafından münhasıran karara bağlanmasına rıza gösteriyorsunuz.

#İşteBuKadarKolay

Bu koşullar ve aramızdaki ilişki, İsrail Devleti kanunlarına tabidir. Aramızda oluşabilecek her türlü ihtilafın çözümü için sadece Tel Aviv, İsrail mahkemelerine başvurulabilir.

15.3. Bildirimler

Aşağıda belirtilen yöntemlerden herhangi birini kullanarak tarafınıza bildirimde bulunabiliriz: (1) Wix Web Sitesi veya Kullanıcı Hesabı bünyesinde veya başka bir yerde konumlandırılacak bir afiş veya açılır pencere de dâhil olmak üzere Wix Hizmetleri vasıtasıyla; (2) tarafımıza vermiş olduğunuz e-posta adresine gönderilecek olan e-posta mesajı yoluyla ve/veya (3) tarafımıza sağlamış olduğunuz herhangi bir telefon numarası veya posta adresi de dâhil olmak üzere diğer herhangi bir yolla. Bildirimde aksi belirtilmediği müddetçe, Wix'in tarafınıza iletmiş olduğu bildirim, yukarıda anılan yöntemlerden herhangi biri kullanılarak yayınlanması veya gönderilmesini takiben yirmi dört (24) saat sonra alınmış ve geçerli olarak addedilecektir.

#İşteBuKadarKolay

Hizmetlerimiz üzerinden, e-posta yoluyla veya tarafımıza bildirmiş olduğunuz diğer herhangi bir iletişim yöntemiyle tarafınıza bildirimlerde bulunabiliriz.

15.4. İlişki

Wix Koşulları ile Wix Hizmetlerini kullanımınız, Wix ile tarafınız arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, temsilcilik veya franchise veren-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve oluşturduğu yönünde yorumlanamaz.

#İşteBuKadarKolay

Bu koşulların ve hizmetlerin kabul edilmesi aramızda bir ortaklık veya herhangi bir özel ilişki oluşturmamaktadır.

15.5. Anlaşmanın Bütünlüğü

Bu Kullanım Koşulları, Wix Koşulları ve Wix'in tarafınıza iletmiş olduğu diğer hukuki bildirimler veya ücret bildirimleri ile birlikte, konuları bakımından tarafınızla Wix arasındaki anlaşmanın bütününü teşkil eder ve herhangi bir Wix Hizmetiyle ilgili olarak temsilcilerimiz arasında veya bunlar tarafından yapılanlar da dahil olmak üzere Wix ile tarafınız arasındaki gerek yazılı, gerekse sözlü her türlü eski veya eş zamanlı anlaşma, mutabakat, vaat, koşul, müzakere, taahhüt veya beyanın yerine geçer.  Ayrıca, herhangi bir Wix Koşulunu kabul ederken Wix'in herhangi bir vaadine, teşvikine, beyanına, ifadesine, açıklamasına veya açıklama yükümlülüğüne istinat etmediğinizi de kabul etmektesiniz.

#İşteBuKadarKolay

Bu koşullar (ek koşullarla birlikte) aramızdaki yegâne anlaşmanın bütününü teşkil eder.

15.6. Devir

Wix, onayınız olmaksızın ve tarafınıza önceden bildirimde bulunmaksızın bu koşullar kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini ve Wix Hizmetlerine ve/veya Lisanslı İçeriğe ilişkin mülkiyet haklarını bir üçüncü tarafa devredebilir. Bu koşullar kapsamındaki haklarınızı ve yükümlülüklerinizi önceden Wix'ten yazılı onay almaksızın devir veya temlik edemezsiniz. Wix'in önceden alınacak açık ve yazılı onayı olmaksızın yapılacak her türlü devir veya devir girişimi geçersiz addedilir. Her durumda, işbu Bölüm ‎15.6 uyarınca gerçekleştirilecek bir devir veya temlik işlemi kendiliğinden Wix'e veya tarafınıza o tarihte geçerli olan herhangi bir Wix Hizmetini veya Üçüncü Taraf Hizmetini iptal etme hakkını tanımaz.

#İşteBuKadarKolay

Haklarımızı ve yükümlülüklerimizi diğer taraflara devredebiliriz. Ancak bu tür bir devir işleminin tarafınızca yapılması sadece önceden yazılı onayımızın alınmış olması halinde mümkündür.

15.7. Hükümlerin Bölünebilirliği ve Feragat

Wix Koşullarında yer alan herhangi bir hükmün yargı yetkisini haiz bir mahkeme tarafından geçersiz, kanuna aykırı, hükümsüz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz addedilmesi halinde, söz konusu hüküm bölünebilir olarak değerlendirilir ve diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini etkilemez. Wix Koşullarının herhangi birine ilişkin bir ihlal veya temerrütten feragat edilmesi, daha önce yapılan veya daha sonra yapılacak olan herhangi bir ihlal veya temerrütten feragat olarak addedilmez.

#İşteBuKadarKolay

Bu koşullar, herhangi birinin geçersiz addedilmesi halinde, birbirinden bağımsızdır.

15.8. Yorum

Burada yer alan tüm başlık, alt başlık veya bölüm başlığı ve sağ taraftaki "#İşteBuKadarKolay" sütununda verilen tüm açıklama veya özetler sadece kolaylık sağlama amacını taşımakta olup, hiçbir şekilde buradaki herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıcı veya açıklayıcı veya herhangi birimizi herhangi bir şekilde bağlayıcı nitelikte değildir.

 

Bu Kullanım Koşulları İngiliz dilinde yazılmış ve kolaylık sağlamak amacıyla diğer dillere tercüme edilmiştir. Wix Web Sitesi dil ayarlarınızı değiştirerek diğer dillerde hazırlanan versiyonlara erişebilirsiniz. Bu Kullanım Koşullarının tercüme edilmiş (İngilizce dışındaki) bir versiyonunun İngilizce versiyonla herhangi bir şekilde çelişmesi halinde, İngilizce versiyonda yer alan hükümler geçerli olacaktır.

#İşteBuKadarKolay

Sadece sağ sütun hukuki olarak bağlayıcıdır (bu sütun sadece açıklık sağlamak amaçlıdır).

Bu koşulların tercüme edilmiş (İngilizce dışındaki) versiyonları sadece kolaylık sağlamak için sunulmuştur.

15.9. Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri

Müşteri Hizmetleri birimimizle iletişime geçmek için aşağıda belirtilen seçeneklerden birini kullanabilirsiniz:

 1. Aşağıdaki adresten erişilebilen Wix Yardım Merkezine giderek:https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

 2. Aşağıdaki adrese bir e-posta mesajı göndererek: support@wix.com

#İşteBuKadarKolay

Olabilecek her türlü soru ve önerilerinizi memnuniyetle bekliyoruz!

bottom of page