Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
sanal mağaza
Randevu
etkinlikler
Popup
Column Chart
Sunan: MarketPushApps
7 gün ücretsiz deneme

Column Chart

Sunan: MarketPushApps
Easily Customize Stunning Column Charts
Henüz değerlendirme yok
7 gün ücretsiz deneme

Column Chart Uygulamasına Genel Bakış

    Versatile Chart Customisation: Effortlessly add, modify, and style column charts to perfectly match your site's design. Choose from various styles to create visually appealing data presentations
    Dynamic Data Management: Easily update data points and values on your column charts as needed. This feature allows you to keep your charts relevant and informative, showcasing the most important data to your audience
    Seamless Integration: Integrate column charts smoothly into your website with customizable styles that blend seamlessly with your existing design. Tailor the appearance of the charts to align with your brand’s aesthetics without any technical hassle
    Interactive and User-Friendly Interface: Enjoy an intuitive interface that allows you to add new columns and adjust data points effortlessly. This user-centric design makes it easy for site owners to create and manage engaging and informative column charts without needing extensive technical knowledge
Introducing "Column Chart" – the ultimate tool for showcasing your data with precision and style. This app empowers site owners to create and customize column charts that seamlessly integrate with their website's design. With three methods of feeding data – manually using the user-friendly panel, via API, and using Velo – you can effortlessly update data points and values, ensuring your charts remain relevant and informative. The app’s intuitive interface allows for easy addition and modification of column, enabling you to present complex data in a clear and engaging way. Tailor the appearance of your charts to align with your brand’s aesthetics, making "Column Chart" an essential tool for any site owner looking to elevate their data visualisation capabilities.
Kullanılabilirlik:Bu uygulama dünya çapında kullanılabilir.
Uygulama dilleri:
Türkçe
Sitenizde gösterilen tüm uygulama içeriğini herhangi bir dile çevirebilirsiniz.

Değerlendirme ortalaması:

( değerlendirmeye göre)
20
20
20
20
20
Değerlendirmeyi Sırala:

Fiyatlandırma ve ücretli abonelikler

Bu uygulama, 7 günlük ücretsiz deneme sunuyor
Premium Paket

$1.49

/ay
Showcase Your Column Charts With Ease
Various Types of Column Charts
Easy Config To Match Your Site Style
* Fiyat ABD Doları cinsindendir

230 milyondan fazla Wix kullanıcısı için yeni uygulamanızı oluşturun ve yayınlayın