top of page

Wix Şeffaflık Raporu

Şeffaflık, güven oluşturulması için temel bir gerekliliktir.

Bu nedenle, Wix, kullanıcılarımızın verilerine yönelik hükümet talepleri ve diğer meşru talepler ile ilgili bilgileri içeren yıllık bir “Şeffaflık Raporu” yayınlamaya başlamıştır.

 

Wix’in Gizlilik Politikası’nda özetlendiği gibi, mahkeme çağrısı, davalar, arama izinleri, mahkeme emirleri gibi yasal bir talep uyarınca ya da geçerli yasalara uygun olarak, yasanın bunu yapmamızı gerektirdiğine iyi niyet doğrultusunda inanmamız durumunda size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın kullanıcı bilgilerini ifşa edebilir ya da bu bilgilere erişime izin verebiliriz.

Wix, ABD hükümeti ve yabancı hükümetlerden, mahkemelerden ve medeni davalardan kullanıcı verilerinin farklı kategorilerine yönelik talepler alır. Müşterilerimizin gizlilik hakkına saygı göstermek ve müşteri verilerini ifşa etmeye yönelik yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek şeklindeki iki sorumluluğumuzu dengelememiz gerektiğine fazlasıyla inanıyoruz.


Wix, herhangi bir hükümet talebi ya da başka bir meşru talebe yanıt verirken talebin yasal geçerliliğini kontrol eder ve bundan emin olur ve kullanıcı verilerini ifşa ederek uyulması gereken bir durum halinde geçerli yasalar uyarınca yanıt verir (ABD Federal Kayıtlı İletişim Yasası dahil) ve o talebi mümkün olan en hassas şekilde yanıtlar.

ABD yasal süreç gereklilikleri

  • Hesap kayıtlarını yalnızca, 18 U.S.C. Bölüm 2701-2712 Federal Kayıtlı İletişim Yasası (“SCA”) dahil hizmet koşullarımız ve geçerli yasalar uyarınca ifşa ediyoruz. ABD Yasaları uyarınca:

○​

Temel abone kayıtlarının ifşasını zorunlu kılmak için resmi bir suç soruşturması ile bağlantılı, geçerli bir mahkeme çağrısı gereklidir (18 U.S.C Bölüm 2703(c)(2)’de tanımlandığı şekilde). Bunlara ad, hizmet süresi, kredi kartı bilgileri, e-posta adresi ya da adresleri ve varsa yakın zaman önce oturum açma/kapatma için kullanılan IP adresi ya da adresleri dahil olabilir.

○​

Belirli kayıtların ya da hesapla ilgili diğer bilgilerin ifşasını zorunlu kılmak için 18 U.S.C. Bölüm 2703(d) dahilinde çıkarılan bir mahkeme emri gereklidir. Bu bilgilere, yukarıda tanımlanan temel abone kayıtlarına ek olarak mesaj başlıkları ve IP adreslerini içerebilen iletişim içerikleri dahil değildir.

○​

Herhangi bir hesapta mesajları, fotoğrafları, videoları, zaman akışındaki paylaşımları ve konum bilgilerini içerebilen kayıtlı içeriğin ifşasını zorunlu kılmak için Federal Cezai Dava Kuralları’nda tanımlanan prosedürler dahilinde veya muhtemel sebep gösterilmesi üzerine çıkarılan bir arama emri gereklidir.

Uluslararası yasal süreç gereklilikleri

Hesap kayıtlarını yalnızca, hizmet koşullarımız ve geçerli yasalar uyarınca ifşa ederiz. Emniyet kurumlarının bize İngilizce’ye yeminli çevirisi olan bir talep göndermesi ve talebin yerel düzenlemede belirtildiği şekilde talebe yönelik yasal gerekçeyi içermesi gereklidir.

 

Acil durum talepleri

Herhangi bir kişiye muhtemel bir zarar, ölüm ya da ciddi fiziksel yaralanma riski içeren ve bilgilerin derhal ifşasını gerektiren durumlar halinde emniyet yetkilileri abuse@wix.com aracılığıyla bir talep gönderebilir. Not: Emniyet yetkilisi olmayan kişilerce iletilen talepleri değerlendirmez ve bunlara yanıt vermeyiz. Acil bir durumdan haberdar olan bireylerin derhal ve doğrudan yerel emniyet kurumlarıyla iletişime geçmesi gerekir.

 

Çocukların güvenliği

Hükümet talepleri ile bilgimize sunulan içerikler dahil olmak üzere dünyanın herhangi bir yerinden sitemizde görülen ve çocuk istismarı ile ilgili tüm belirgin durumları Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi’ne (NCMEC) rapor ederiz. NCMEC, Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi ve dünyanın her yerinden emniyet kurumları ile koordinasyon sağlar. 


Wix’in sunabileceği bilgi türleri hakkında daha da fazla şeffaflık sağlamak için, aldığımız talep türlerini ve belirli bilgi türlerini sağlamadan önce gerektirdiğimiz yasal süreci kategorilere ayırdık. Verileri sunmadan önce her talebi inceler, yasal olduğunu kontrol ederiz.

Şeffaflık raporu - 2021

 

Şeffaflık Raporuna yönelik dönem, içinde bulunulan yılın 1 Ocak - 21 Aralık tarihleridir.

*2021 dönemine yönelik rapor, Ocak 2022’de çıkarılacaktır.

 

 

Veri talebi nasıl gönderilir?

Kullanıcılarımız hakkında tarafımızca ve gizlilik politikamız ile Wix.com etkinlikleri için geçerli olan yasa ve düzenlemeler uyarınca saklanan bilgilerin saklanması/sağlanması hakkındaki politikalarımıza göre, bu tür bilgileri yalnızca resmi bir talep üzerine (mahkeme emri ya da emniyet kurumlarından resmi bir bildirim) saklar/sağlarız. Bu nedenle, saklanmasını/ifşasını talep ettiğiniz tüm bilgiler için bize bu talebin yasal gerekçesi ile birlikte lütfen saklamamız/sağlamamızın istendiği şeyin tam ve kapsamlı tanımını içeren (özel URL adresi dahil) resmi bir talep gönderin.

Talebi bize aşağıdaki iletişim bilgileri aracılığıyla normal posta ya da elektronik posta aracılığıyla gönderebilirsiniz:

1. Amerika Birleşik Devletleri:
500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

2. İsrail:

40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israil, 6701101

 

3. E-posta: legal@wix.com

bottom of page