top of page

Wix Marketplace Kullanım Koşulları

Son güncelleme: 1 Mart 2021

Wix Marketplace’e Hoş Geldiniz. Burası, Wix kullanıcılarının, serbest çalışan web uzmanları ve acenteler tarafından yürütülen çalışmaları inceleyebilecekleri ve kendi Wix web siteleri için gerekli hizmetleri (“Hizmetler”) alma talebinde bulunabilecekleri bir yerdir.

Wix.com Ltd. (“Wix”) mülkiyetindeki ve Wix tarafından desteklenen ve işletilen BU WEB SİTESİNİ (Wix.com/marketplace alan adı üzerinden sunulan tüm içerik dahil, topluca, “Wix Marketplace”) KULLANARAK VE/VEYA ZİYARET EDEREK, tümü zaman zaman tadil edilebilecek olan işbu şart ve koşulları (“Wix Marketplace Şart ve Koşulları”), https://tr.wix.com/about/terms-of-use adresinde incelenebilecek Wix.com Genel Kullanım Koşullarını VE (ilgili olması halinde) https://tr.wix.com/partner-program-terms-of-use adresinde incelenebilecek Uzman Programı Kullanım Koşullarını (topluca, “Wix Koşulları”) kabul ettiğinizi ve https://tr.wix.com/about/privacy adresinde yayınlanan ve zaman zaman tadil edilebilecek Wix Gizlilik Politikasının (“Gizlilik Politikası”) şart ve koşullarını okuduğunuzu beyan edersiniz. Wix Koşulları ile Gizlilik Politikası referans olarak bu metne dahil edilmiş olup Wix Marketplace kullanımınızı düzenlemektedir. Wix Marketplace, Wix Web Sitesinin bir parçasıdır; ve Wix tarafından Wix Marketplace’te sunulan platform Wix Hizmetlerinin bir parçasını teşkil etmektedir.

Wix Marketplace Şart ve Koşullarını dikkatlice incelemenizi öneririz. Bu koşullardan herhangi birini kabul etmemeniz halinde lütfen Wix Marketplace’i kullanmayın. Burada tanımlanmayan büyük harfle yazılmış terimler, Wix Koşullarında veya Gizlilik Politikasında atfedilen anlamlarıyla kullanılmaktadır.

Bu Wix Marketplace Koşulları İngilizce dilinde hazırlanmış ve yazılmış olup, siz kullanıcılara kolaylık sağlaması amacıyla diğer dillere çevrilmiştir. Wix Marketplace Koşullarının çevrilmiş (İngilizce olmayan) bir sürümü ile Wix Marketplace Koşullarının İngilizce sürümü arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, İngilizce sürüm geçerlidir.

Wix'in genel Kullanım Koşulları, Uzman Programı Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası aynı zamanda Wix Marketplace için de geçerlidir.

1. Genel Tanım

Wix Marketplace, (i) geçerli bir Kullanıcı Hesabına sahip web uzmanlarının, serbest çalışanların, acentelerin ve (kişi veya kuruluş mahiyetindeki) diğer firmaların (“Wix Uzmanı/Uzmanları”) ücret karşılığında tasarladıkları Wix Kullanıcı Web Sitelerini içeren bir profil (“Profil”) sergilemek suretiyle web becerilerini göstermelerini; (ii) ziyaretçilerin Wix Uzmanlarının Profillerini incelemelerini ve geçerli bir Kullanıcı Hesabına sahip Wix kullanıcılarının (“Wix Üyesi/Üyeleri”) (manuel olarak veya Wix’in “Bana Bir Wix Uzmanı Bul” özelliği yoluyla) ihtiyaçlarına uygun Wix Uzmanları bulmalarını; ve (iii) doğrudan iletişime geçebilmeleri ve Wix Uzmanının Wix Üyesine sağlayacağı Hizmetlere ilişkin Koşulları bağımsız bir şekilde belirleyebilmeleri için Wix Üyesi ve seçilen Wix Uzmanı arasındaki ilk iletişimi sağlar (Wix Uzmanları ve Wix Üyeleri: “Kullanıcılar”; tekil olarak: “Kullanıcı” veya “siz”).

1.1

Wix Marketplace, Wix kullanıcıları ile serbest çalışan/kurumsal web uzmanlarının buluşma yeridir. Wix kullanıcıları, bir Wix sitesi üzerinde çalıştırmak amacıyla bu uzmanlarla bağımsız bir şekilde iletişime geçebilir.

Wix Üyeleri, Wix Marketplace’te hem Wix platformundaki ücretsiz web siteleri hem de herhangi bir Wix Premium Pakete dahil olan web siteleri için Hizmet alma talebinde bulunabilir. Hizmetler bedelsiz olarak sunulmamakta olup, her bir görevlendirme ile ilgili fiyat ve ödeme şartları Wix Uzmanları ile Wix Üyeleri arasında serbestçe müzakere edilir. 

1.2

Wix’in kendisi, Wix Marketplace çatısı altında bu tür isteğe uyarlanmış web sitesi hizmeti sunmamakta veya sağlamamakta olup, Wix Uzmanları tarafından Wix Üyelerine Wix Marketplace’te sağlanan hizmetlerle ilgili herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

1.3

Wix Marketplace, Wix Üyelerinin bir Wix web sitesinde çalışma yürütecek bir Wix Uzmanı tutmak amacıyla Wix Uzmanlarıyla serbest bir şekilde iletişim kurabildikleri; Wix Üyeleri ile uygun nitelikteki Wix Uzmanlarının buluşma yeridir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Wix Marketplace bir iş bulma veya eşleştirme kurumu değildir ve burada özel olarak belirtilmediği sürece Wix Marketplace bir yönlendirme, eşleştirme veya işe yerleştirme hizmeti sunmaz ve Kullanıcılarına yönelik istihdam veya görevlendirme sağlamaz, bu yönde referans vermez, işe yerleştirme ve iş teklifi sunmaz veya iş veya görevlendirme bulmaya çalışmaz. 

1.4

Wix Marketplace hizmetleri hem ücretsiz hem de Premium Wix web siteleri için kullanılabilir.

Wix’in kendisi Wix Marketplace’te web sitesi hizmetleri sağlamaz ve Wix Uzmanları tarafından Wix Marketplace’te sağlanan hizmetlerde sorumluluğu veya yükümlülüğü yoktur.

Wix Marketplace bir iş bulma veya eşleştirme kurumu değildir.

2. Wix Marketplace’in Kullanılması

Wix Uzmanları

2.1

Wix Uzmanları, Uzman Programı Koşulları ve aşağıda belirtilen hükümler uyarınca, Wix Uzman Programına bir Wix Uzmanı olarak katılarak Wix Marketplace’e erişme ve platformu kullanma hakkına sahip olabilir:

Halihazırda Wix tarafından https://tr.wix.com/partners adresinde sunulan Wix Uzman Programı, özel bir uzman başarı yöneticisi, eğitim, öncelik desteği ve/veya (ilgili olması halinde) Wix Marketplace kullanımını da içeren belirli birtakım haklara erişim sunmak suretiyle Wix Uzmanlarının işlerini ölçeklendirmelerine yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış bir programdır. Wix Uzman Programı, https://tr.wix.com/partner-program-terms-of-use adresinde incelenebilecek Wix Uzman Programı Kullanım Koşulları tarafından yönetilmektedir ve bu belgeye referans olarak dahil edilmiştir (Bkz. “Uzman Programı Koşulları”). Wix Uzman Programı üzerinden Wix Marketplace’i kullanan bir Wix Uzmanı olarak, Uzman Programı Koşullarını okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi beyan ve tasdik edersiniz.

2.1.1

Wix Marketplace erişimi, Wix Uzmanlarının, Wix Uzman Programı üzerinden kullanmaya hak kazanabilecekleri özel bir haktır.

Wix Uzmanları, Wix Uzman Programı katılımcıları olarak ve Uzman Programı Koşullarında belirtildiği şekilde, (1) belirli Uzman Programı Seviyelerine ulaşmak için gerekli puanları kazanmak ve/veya (2) belirli Uzman Paketlerine abone olmak (söz konusu hükümler Uzman Programı Koşullarında tanımlanmaktadır) yoluyla, diğer belirtilen hakların yanı sıra, Wix Marketplace’e erişme hakkına sahip olabilir. Wix Marketplace erişimine hak kazanıldığında Wix Uzmanı kendi Profilini oluşturma imkanına sahip olacak ve Wix Uzmanı belirtildiği şekilde Profilini tamamlayıp “Profili Güncelle” butonuna bastıktan sonra söz konusu Profil Wix Üyeleri tarafından görüntülenebilecektir. 

2.1.2

Wix Uzmanları, Uzman Programı Koşulları uyarınca, Wix Uzman Programına katılarak Wix Marketplace’i bir hak olarak kullanmaya başlayabilirler.

Wix, Uzman Programı Koşulları uyarınca, Uzman Programı Seviyesi uygunluğunu, Uzman Paketi uygunluğunu ve Wix Marketplace erişimini ve kullanımını da içerecek şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tüm Uzman Programı Seviyeleri veya Uzman Paketleri altında sunulan haklarda yapılacak güncelleme ve değişiklikler dahil, Uzman Programında zaman zaman değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.1.3

Wix, Uzman Programında değişiklikler ve güncellemeler yapma hakkını saklı tutar.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, her ne kadar söz konusu tarihten önce Uzman Programına katılmamış olsalar da, Mayıs 2020 tarihinden önce Wix Marketplace’e başvuruda bulunup başvurusu kabul edilmiş olan Wix Uzmanları, işbu belgede yer alan tüm şart ve koşullar uyarınca, Wix Marketplace’e erişmeye ve kullanmaya devam edebilecektir.

2.1.4

Wix, herhangi bir Wix Uzmanının Wix Marketplace’e erişmeye ve kullanmaya uygunluğu konusunda yegane takdir hakkına sahiptir ve herhangi bir Wix Uzmanının Wix Marketplace’te herhangi bir minimum süre boyunca kalacağının veya kalıp kalmayacağının garantisini vermez. Wix, kendi takdiri doğrultusunda, herhangi bir Wix Uzmanını Wix Marketplace’ten çıkarma hakkını saklı tutar ve Wix Uzmanından Profilinde yer alan Kullanıcı İçeriğini kaldırmasını isteyebilir. Wix, bu konuda vereceği kararlarla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmak zorunda değildir.

2.1.5

Wix, kimin bir Wix Uzmanı olarak kabul edileceğine ve Wix Marketplace’te yer alacağına karar verme konusunda tam takdire sahiptir.

Wix Marketplace’i kullanarak aşağıdaki hususları teyit, taahhüt, kabul ve beyan edersiniz:

  • Tarafınızca Wix’e ve/veya Wix Marketplace’te sunulan tüm bilgiler doğru ve gerçektir. Söz konusu bilgileri Profilinizde düzenlemekten ve güncellemekten tamamen siz sorumlusunuz. Profilinizde yer alan her tür Kullanıcı İçeriğini, herhangi bir bozuk bağlantı veya yanlış bilgi olmaksızın güncel tutarsınız. Kullanma yetkinizin artık bulunmadığı her tür Kullanıcı İçeriğini Profilinizden kaldırmakla sorumlusunuz. Sağlayacağınız tüm bilgilerin gerçek ve güncel olması gerekir.

  • Profilinizde ve Portfolyonuzda sunulan (bağlantılar ve üçüncü taraf web siteleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tüm Kullanıcı İçeriğini sunma ve yayınlama konusunda tam hak ve yetkiye sahipsiniz. Wix Marketplace’i kullanma amacınız doğrultusunda kopyalama, kullanma, bağlantı verme veya paylaşma hakkına sahip olmadığınız hiçbir Kullanıcı İçeriğini göndermemeniz, yüklememeniz, yayınlamamanız, sergilememeniz veya paylaşmamanız gerekir. Herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet hakkı ihlalinden kaynaklanan zararlardan veya Wix Marketplace’e yüklediğiniz, gönderdiğiniz veya yayınladığınız Kullanıcı İçeriğinden kaynaklanan tüm diğer zararlardan tamamen siz sorumlusunuz. Portfolyonuzu sergilemek için gerekli tüm haklara sahip olmanız gerekir.

  • Profilinizin bir parçası olarak gönderilen tüm web sitelerinin tamamen sizin tarafınızdan oluşturulmuş olması ve hepsinin Wix platformunda tasarlanmış olması gerekir. Profilinizde Wix web siteleri ve/veya platformları ile ilişkisi olmayan ürünlerin reklamını yapamazsınız ve/veya bu tür ürünlere atıfta bulunamazsınız. Profilinizde sergilenen web sitelerinin becerilerinizi ve sunduğunuz hizmetleri doğru bir şekilde yansıtması gerekir.

2.1.6

Sağlayacağınız tüm bilgilerin gerçek ve güncel olması gerekir.

Portfolyonuzu sergilemek için gerekli tüm haklara sahip olmanız gerekir.

Portfolyonuzda sergilenen web sitelerinin tek tasarımcısı olmanız gerekir.

İşbu platform kullanımıyla Wix’e, (i) Wix Üyelerine buradaki hükümler uyarınca Hizmetlerin pazarlanması amacıyla, ve/veya (ii) Wix’in kendi çevrimiçi ve/veya çevrimdışı pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinden herhangi biri için ve/veya (iii) Portfolyonuzu yayınlaması amacıyla; Portfolyonuzun ve/veya Profilinizin (veya bunların herhangi bir kısmının) tüm versiyonlarını dünya genelinde bedelsiz ve süresiz olarak kullanma hakkı verirsiniz. Söz konusu izin verilen kullanımlarla ilgili olarak sahip olabileceğiniz veya Portfolyonuzda yer alan Kullanıcı Web Sitelerine ilişkin dünya genelindeki her tür geçmiş, mevcut ve gelecek telif hakları, sanatçı hakları ve diğer benzeri haklar ile ilgili olarak Wix’e veya Wix adına hareket eden herhangi bir kişiye karşı tüm taleplerden feragat edersiniz.

2.1.7

Wix’e, Wix Marketplace’i ve/veya hizmetlerinizi pazarlaması amacıyla Portfolyonuzu kullanma hakkı verirsiniz.

Wix’e sağladığınız tüm Kişisel Bilgiler ile diğer bilgilerin (söz konusu şartlar Wix’in Gizlilik Politikasında tanımlanmaktadır) Wix Üyeleri ile Wix Marketplace’te Profilinizi inceleyen diğer Wix Web Sitesi ziyaretçilerine açık ve erişilebilir hale gelebileceğini ve “Bana bir Wix Uzmanı Bul” özelliğiyle bağlantılı olarak kullanılabileceğini kabul ve teyit edersiniz. 

2.1.8

Bize sağladığınız bilgiler kamuya açık hale gelebilir.

Wix Üyeleriyle yürüttüğünüz ticari ilişkilerde adil işletme uygulamalarına ve etik kurallarına uymanız gerekir. Müşterilerinize karşı adil ve uygun hareket etmeniz gerekir.

2.1.9

Wix Uzmanlarının Profillerinin Wix Marketplace’teki gösterim sırası tamamen Wix’in kendi takdirine bağlıdır. Sıralama Wix tarafından kararlaştırılan parametrelerle belirlenmektedir. Sıralamanızı etkileyebilecek parametreler, Profilinizde sergilediğiniz Kullanıcı Web Sitesi adedini ve Hizmetlerinizi kullanmış olan Wix Üyelerinden alabileceğimiz geri bildirim türünü içerebilir ancak bunlarla sınırlı değildir.

2.1.10

Wix bir iş bulma hizmeti değildir ve herhangi bir Wix Uzmanının işvereni sıfatıyla hareket etmez. Bu sebeple, her türlü vergi, stopaj ve bildirim yükümlülüklerinde sorumluluk tamamen Wix Uzmanlarının kendilerine aittir. Wix’in tarafınızca sunulan veya alınan herhangi bir Hizmetle bağlantılı olarak herhangi bir vergi, stopaj veya bildirim yükümlülüğüne tabi tutulması halinde, söz konusu durumla ilgili olarak (faiz ve para cezaları da dahil olmak üzere) Wix’in maruz kaldığı tüm maliyet, gider ve borçları derhal tazmin ve telafi edeceğinizi kabul edersiniz. Her Wix Uzmanı kendi vergilerinin ödenmesinden sorumludur.

2.1.11

Wix Marketplace aracılığıyla bir Wix Üyesiyle ilgili olarak size iletilen herhangi bir bilgi, söz konusu Wix Üyesi tarafından Wix’e sağlanan bilgilerle uyum içinde olmalıdır. Wix, herhangi bir Wix Üyesinin sağlamış olduğu bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden sorumlu değildir. Wix üçüncü taraflarca sağlanan bilgilerden sorumlu değildir. Bilgilerin sizin tarafınızdan veya Wix tarafından sizin adınıza eklenmiş ve/veya yüklenmiş olmasına bakılmaksızın, yürürlükteki yasa uyarınca Uzman kontrol panelinizde Wix Üyelerinin bilgilerinin yönetiminden siz sorumlusunuz.

2.1.12

Wix; Profil ve Portfolyolarda kullanılacak dillerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Wix Marketplace’in kullanımına ilişkin talimatlar ve yönetmelikler belirleme hakkına sahiptir ve Wix Uzmanlarına belirli diller kullanmaları konusunda talimat verebilir. Wix, Wix Uzmanlarına, https://tr.wix.com/marketplace/partner-guidelines adresinde bulunan Wix Marketplace Potansiyel Müşterilerle Eşleşme Kılavuzu dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, Wix Marketplace kullanımları için yönergeler ve yönetmelikler sağlayabilir. Wix, kendi yegane takdiri doğrultusunda herhangi bir Wix Uzmanını söz konusu yönetmeliğe uymadığı veya yönetmelik şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Wix Marketplace’ten çıkarma hakkını saklı tutar. Wix, Profilinizde hangi dillerin kullanılması gerektiği konusunda size talimat verebilir.

2.1.13

Wix Uzmanları sağladıkları her bir Hizmete ilişkin başlangıç ücretlerini Profillerinde yayınlamak ve göstermek mecburiyetindedir.

2.1.14

Her bir Wix Uzmanı, Wix Marketplace’te sergilenecek tek bir Profile sahip olabilir. Wix Marketplace’te birden fazla profile sahip olamazsınız.

2.1.15

Wix, herhangi bir sebeple ve bildirimde bulunmaksızın bir Wix Uzmanını Wix Marketplace’ten çıkarma hakkını saklı tutar.

2.1.16

Müşterilerinize karşı adil ve uygun hareket etmeniz gerekir.

Wix Marketplace’te sergilenen Profillerin sırası Wix tarafından belirlenir.

Her Wix Uzmanı kendi vergilerinin ödenmesinden sorumludur.

Wix üçüncü taraflarca sağlanan bilgilerden sorumlu değildir. Uzman kontrol panelinizdeki bilgilerden sadece kendiniz sorumlusunuz.

Wix size Marketplace kullanımınızla ilgili bir yönetmelik sunabilir ve Profilinizde hangi dillerin kullanılması gerektiği konusunda talimat verebilir. Wix’in yönetmeliklerine ve talimatlarına uymanız gerekir.

Wix Uzmanları ücretlerini Profillerinde göstermelidir.

Wix Marketplace’te birden fazla profile sahip olamazsınız.

Wix, herhangi bir Wix Uzmanını bildirimde bulunmaksızın Wix Marketplace’ten çıkarabilir.

Wix Üyeleri

2.2

Wix Marketplace’e katılan bir Wix Üyesi olarak aşağıdaki hususları kabul ve beyan edersiniz:

  • Wix, hiçbir Wix Uzmanının işvereni değildir ve Wix Uzmanlarının çalışmalarını ve Hizmetlerini herhangi bir şekilde denetlemez, yönetmez veya kontrol etmez. Wix, Wix Uzmanlarına herhangi bir eğitim veya ekipman sağlamaz ve Wix Uzmanları tarafından sağlanan Hizmetlerin kalitesi, zamanlaması, yasallığı, sekteye uğraması, ödeme süreçleri veya herhangi bir başka bir unsuru üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir.

  • Her bir Wix Uzmanı hizmetlerini size bağımsız bir yüklenici olarak sunar; hizmetlerini size, her ne amaç için olursa olsun, Wix’in bir çalışanı, ortak girişimcisi, ortağı, acentesi veya franchise alanı sıfatıyla sunmaz.

  • Bir Wix Uzmanının Wix Marketplace’te belirttiği tüm bilgiler, söz konusu Wix Uzmanının sağlamış olduğu bilgilere ve Profile dayanır. Wix, herhangi bir Wix Uzmanı tarafından sunulan bilgilerin doğruluğundan ve geçerliliğinden sorumlu değildir. Wix, Wix Uzmanları tarafından sağlanan bilgileri ve Wix Uzmanlarının deneyim veya eğitim seviyesini bağımsız bir şekilde doğrulamakla yükümlü değildir ve Wix Uzmanları tarafından Wix Marketplace’te yapılan beyan veya taahhütlere ilişkin herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük üstlenmez.

2.2.1

Wix, Wix Uzmanlarını denetlemez.

Wix Uzmanı web çalışanları, bağımsız yüklenici sıfatıyla hizmet sunmaktadır.

Wix, Wix Uzmanları tarafından sağlanan bilgilerden sorumlu değildir.

E-posta adresiniz ve telefon numaranız da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Wix Marketplace’e katılım için gerekli bilgileri sağlayarak ve Wix Marketplace’i kullanarak, Wix’in, bu tür bilgileri ve hesabınızda gerekli diğer Kişisel Bilgileri tarafınızca seçilmiş olan veya hizmetlerimiz aracılığıyla size tahsis edilmiş olan Wix Uzmanına/Uzmanlarına aktarabileceğini ve hem Wix’in hem de Wix Uzmanının/Uzmanlarının yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde Kişisel ve Kişisel Olmayan Bilgilerinizi talep edilen Hizmetleri sağlamak ve temin etmek amacıyla kullanabileceğini teyit ve kabul etmiş olursunuz. Wix Uzmanlarının, Marketplace’e katılımları dahilinde kendilerine aktarılan Wix Üyelerinin Kişisel Bilgileri dahil bilgilerin yönetiminden tek sorumlu taraf olduğunu kabul edersiniz.

2.2.2

Wix, Kişisel Bilgilerinizi seçmiş olduğunuz Wix Uzmanlarına aktarabilir.

Talep ettiğiniz Hizmetlerle ilgili olarak Wix’e ve Wix Marketplace aracılığıyla iletişime geçtiğiniz Wix Uzmanlarına; doğru, güncel ve eksiksiz bilgiler sağlamakla sorumlusunuz.

2.2.3

Sağladığınız bilgilerin doğru ve gerçek olması gerekir.

Wix’in (“Bana Bir Wix Uzmanı Bul” özelliği üzerinden bulunanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) herhangi bir Wix Uzmanına atıfta bulunması, söz konusu Wix Uzmanının veya sunduğu Hizmetlerin Wix tarafından onaylandığı veya desteklendiği şeklinde yorumlanamaz. Benzer şekilde, herhangi bir Wix Uzmanının web sitesine verilen bir bağlantı, söz konusu web sitesinin içeriğini veya kullanımını onayladığımız veya web sitesine ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlendiğimiz anlamına gelmez. Tıpkı herhangi başka bir aracıdan veya ortamdan satın aldığınız ürün veya hizmetlerde olduğu gibi, sağduyulu ve ihtiyatlı hareket etme sorumluluğunu taşırsınız.

2.2.4

Wix, herhangi bir Wix Uzmanını desteklemez.

Zaman zaman Wix’ten e-posta veya bize sağlamış olabileceğiniz (aramalar veya SMS mesajları için telefon numaranızı da içeren) başka bir iletişim şekli yoluyla çeşitli Wix Uzmanlarının Profillerini gösteren mesajlar da dahil olmak üzere mesaj ve promosyon materyalleri almayı kabul etmektesiniz. Bu tür promosyon materyalleri veya bildirimler almayı istemediğiniz takdirde lütfen herhangi bir zamanda bunu bize bildirin.

2.2.5

Wix’ten promosyon içerikleri almayı kabul edersiniz.

Bir Wix Üyesinin bir Wix Uzmanına ilk talebini iletebilmesi için bir platform sağlamak dışında Wix, herhangi bir Wix Üyesinin herhangi bir Wix Uzmanıyla olan ilişkisinde taraf değildir. Wix Marketplace Kullanıcıları, Hizmetleri doğrudan diğer Kullanıcılardan alırlar. Herhangi bir Wix Üyesi ile Marketplace’te yer alan bir Wix Uzmanı arasındaki ilişki, söz konusu Wix Üyesi ile Üyenin çalışmak için seçtiği Wix Uzmanı arasında kararlaştırılan şartlara göre düzenlenir. Hizmetlere ilişkin tüm ödemeler, Wix’in aracılığı söz konusu olmaksızın, doğrudan Wix Uzmanına yapılır. Wix, Wix Uzmanları tarafından Wix Üyelerine sağlanan Hizmetlerin kalitesine ilişkin olarak herhangi bir şekilde bir sorumluluk üstlenmez.

2.3

Wix, Wix kullanıcıları ve Wix Uzmanları arasındaki herhangi bir işleme dahil olmaz.

Sitedeki davranışlarınız ve Wix Marketplace aracılığıyla gönderdiğiniz veya sergilediğiniz tüm içerikler de dahil olmak üzere Wix Marketplace’i kullanarak gerçekleştirdiğiniz tüm faaliyetlere ilişkin tam sorumluluk üstlenirsiniz.

2.4

Wix, Wix kullanıcıları ve Wix Uzmanları arasındaki herhangi bir işleme dahil olmaz.

Wix Marketplace’in işleyişini bozacak veya kesintiye uğratacak herhangi bir faaliyette bulunamazsınız.

2.5

Wix, hem Wix Uzmanlarının hem de Wix Üyelerinin, Wix Marketplace ve sunulan Hizmetler ile ilgili geri bildirimde bulunmasına olanak sağlar. Bu tür Geri Bildirimler diğer Kullanıcılar tarafından da görüntülenebilir. Wix, karalayıcı, iftira niteliğinde, müstehcen, taciz edici, tehditkar, kışkırtıcı, küfürlü, ırkçı, incitici, yanıltıcı veya hileli; suçu veya zararlı davranışları teşvik eden; Wix’in veya herhangi bir üçüncü tarafın (fikri mülkiyet hakları, mahremiyet hakları, sözleşmeye veya güvene dayalı hakları da dahil) haklarını ihlal eden; herhangi bir kişi, kuruluş veya markayı olumsuz ya da kötüleyici şekilde lanse ettiği düşünülen geri bildirimler de dahil her türlü geri bildirimi, bu yönde önceden açık onay almaksızın ve tamamen kendi takdiri doğrultusunda kaldırma hakkına sahiptir. Wix Marketplace ile ilişkili olarak diğer kullanıcılar ve Wix Uzmanları ile olan etkileşimleriniz hakkında Wix’e geri bildirim sağlayabilirsiniz.

2.6

Wix Marketplace ile ilişkili olarak diğer kullanıcılar ve Wix Uzmanları ile olan etkileşimleriniz hakkında Wix’e geri bildirim sağlayabilirsiniz.

3. Kişisel Bilgiler

Başka bir Kullanıcıya ait kişisel bilgileri Wix Marketplace üzerinden veya doğrudan söz konusu Kullanıcının kendisinden alabilirsiniz. Örneğin, görevlendirme talebi üzerine, ilgili Wix Üyelerinin iletişim bilgileri, seçilen Wix Uzmanlarına verilir. Wix Marketplace üzerinden aldığınız bu tür bilgiler sadece Wix platformundaki Hizmetlerle bağlantılı olan veriliş amacı doğrultusunda kullanılabilir. Herhangi bir Wix Üyesi tarafından Wix Marketplace aracılığıyla Wix Uzmanlarına gönderilen taleplerin sadece söz konusu Wix Üyesine ait Kullanıcı Web Sitesine yönelik Hizmetlerle ilgili olması ve herhangi türden başka bir teklif, öneri veya talep içermemesi gerekir.

 

Wix Uzmanları: Hizmetlerinizi Marketplace'te sunmanıza olanak tanımak amacıyla Wix size Wix platformunda, Wix Koşulları ve Gizlilik Politikasına uyacak şekilde ve geçerli veri gizliliği yasalarına da tabi ve uygun olacak şekilde, Kişisel Veriler de dahil olmak üzere Wix Kullanıcılarının bilgilerine erişim hakkı sağlayabilir. Hizmetlerinizi Wix Marketplace'te sunmanıza olanak tanımak için size sağlanan kullanıcıların Kişisel Bilgileri Wix platformuna işlendiğinde, sizin ve Wix’in bu Kişisel Bilgilerin ayrı ve bağımsız birer Denetçisi olarak hareket edeceğini kabul ve beyan edersiniz. Wix platformuna işlenen Wix Kullanıcıları Kişisel Verilerine ilişkin, Siz ve Wix birer Denetçi olarak ilgili yükümlülüklere uymaktan birbirinizden bağımsız olarak sorumlusunuz. Ayrıca, Wix'in sizin tarafınızdan Wix platformu dışında, işiniz veya kişisel e-postanız yoluyla veya başka bir şekilde gerçekleştirilen Wix Kullanıcılarının Kişisel Verileriyle ilgili herhangi bir veri işleme faaliyetinin Denetçisi olmadığını ve olmayacağını da kabul ve beyan edersiniz. "GDPR", "Kişisel Veriler", "Denetçi" ve "İşleme" terimleri, Gizlilik Politikası’nda kendilerine atanan anlamlara sahiptir.

Üçüncü taraflar hakkında size aktarılan tüm Kişisel Bilgilerin sadece bu bilgilerin sağlandığı amaç doğrultusunda kullanılması gerekir. Bu bilgiler başka kişilere ifşa edilemez.

Uzmanlar: Siz ve Wix, hizmetlerinizi Wix Marketplace'te sunmanıza olanak tanımak için size sağlanan Kullanıcıların Kişisel Bilgileri Wix platformunda işlendiğinde, bu Kişisel Bilgilerin ayrı ve bağımsız birer Denetçisi olarak hareket edersiniz. Wix, bu Kişisel Bilgilerin sizin tarafınızdan Wix platformu dışında işlendiği faaliyetlerin Denetçisi değildir ve böyle kabul edilmeyecektir.

4. Üçüncü Taraflarla İhtilaflar

Kullanıcılar arasındaki anlaşmalara dahil olmadığımız ve Kullanıcıların davranışını kontrol etmediğimiz için Kullanıcıların birbirleri arasındaki tüm sorunları, ihtilafları veya çatışmaları kendilerinin çözümlemesi gerekmektedir. Wix haricindeki başka bir taraf veya kişiyle olan her tür ticari etkileşim veya bu tür taraflardan Hizmet satın alınması, riski size ait olmak üzere yapılır. Bir Kullanıcı ile aranızda, destek, hizmetler, performans, ödeme ve/veya davranışla ilgili olanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bir ihtilaf olması halinde, bu ihtilafı Kullanıcının sağladığı araçlarla ele almanız gerekir. Wix, Kullanıcılar arasındaki ihtilaflarda arabuluculuk yapmaz.

Wix, Wix kullanıcıları ile Wix Uzmanları arasındaki ihtilaflara dahil olmaz. Bu tür ihtilafların doğrudan Kullanıcılar ile Uzmanlar arasında çözümlenmesi gerekir.

Wix, Wix kullanıcıları ile Wix Uzmanları arasındaki ihtilaflara dahil olmaz. Bu tür ihtilafların doğrudan Kullanıcılar ile Uzmanlar arasında çözümlenmesi gerekir.

5. Garanti Reddi ve Sorumluluk Sınırlaması

Aşağıdaki feragatler ve sorumluluk sınırlamaları, Wix Koşulları ve Uzman Programı Koşulları dahilindeki feragatleri ve sorumluluk sınırlamalarını tamamlayıcı niteliktedir:

A. WIX MARKETPLACE’İ, BİR WIX UZMANI VEYA BİR WIX ÜYESİ OLARAK, RİSKİ TAMAMEN SİZE AİT OLMAK ÜZERE KULLANMAYI KABUL EDERSİNİZ. YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, WIX VE WIX GÖREVLİLERİ, YÖNETİCİLERİ, ÇALIŞANLARI VE ACENTELERİ (TOPLUCA: “WIX TEMSİLCİLERİ”) AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER VE (A) WIX UZMANLARI TARAFINDAN WIX MARKETPLACE’TE SUNULAN HİZMETLER VE BU HİZMETLERİN HERHANGİ BİR KULLANICI TARAFINDAN KULLANIMI; (B) BU SİTENİN VEYA BU SİTEYE BAĞLANTI VERİLEN HERHANGİ BİR SİTENİN İÇERİĞİNİN DOĞRULUĞU VEYA EKSİKSİZLİĞİ; (C) HERHANGİ BİR WIX UZMANININ KAYDI VEYA PROFESYONEL AKREDİTASYONU; (D) WIX MARKETPLACE KULLANIMINDAN ELDE EDİLEBİLECEK SONUÇLAR; (E) HİZMETLERİN VEYA WIX MARKETPLACE KULLANIMI YOLUYLA VEYA KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ OLARAK SAĞLANAN ÜRÜNLERİN, MALLARIN, İÇERİKLERİN, BİLGİLERİN VEYA MALZEMELERİN ZAMANINDA SAĞLANMASI, DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ, UYGUNLUĞU, GÜVENLİLİĞİ, EKSİKSİZLİĞİ VEYA İÇERİĞİ; VE (F) HERHANGİ BİR WIX UZMANININ HİZMET SAĞLAMA KONUSUNDAKİ UYGUNLUĞU, YASALLIĞI VEYA BECERİSİ İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUMLULUK ÜSTLENMEZ.

WIX VE WIX TEMSİLCİLERİ, İSTER ÇEVRİMİÇİ İSTER ÇEVRİMDIŞI OLSUN, (WIX ÜYELERİNİN VEYA WIX UZMANLARININ DAVRANIŞLARI DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE) HİÇBİR WIX MARKETPLACE KULLANICISININ DAVRANIŞINDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

B. WIX KOŞULLARINDA VE UZMAN PROGRAMI KOŞULLARINDA BELİRTİLEN SORUMLULUK SINIRLAMALARINA EK OLARAK, WIX’IN VE TEMSİLCİLERİNİN, WIX MARKETPLACE’TE YER ALAN WIX UZMANLARI İLE WİX ÜYELERİ ARASINDAKİ TEMASLARDAN KAYNAKLANAN, DOĞRUDAN, DOLAYLI, ARIZİ, ÖZEL, CEZAİ VEYA NETİCE KABİLİNDEN ZARARLARDAN DOLAYI SİZE KARŞI HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKTUR.

WIX’İ VE WIX TEMSİLCİLERİNİ, HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN VEYA HİZMETLERLE HERHANGİ BİR ŞEKİLDE İLİŞKİSİ OLAN HER TÜR YÜKÜMLÜLÜK, TALEP VEYA ZARARDAN AÇIKÇA İBRA EDERSİNİZ. BİR VEYA BİRDEN FAZLA KULLANICI İLE İHTİLAFINIZ OLMASI HALİNDE WIX’İ VE WIX TEMSİLCİLERİNİ SÖZ KONUSU İHTİLAFTAN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE SÖZ KONUSU İHTİLAFLA İLİŞKİSİ OLAN HER TÜR DAVA, TALEP VEYA BİLİNEN VE BİLİNMEYEN, ŞÜPHELENİLEN VE ŞÜPHELENİLMEYEN, İFŞA EDİLEN VE İFŞA EDİLMEYEN HER TÜR VE NİTELİKTEKİ (FİİLİ, DOĞRUDAN VE DOLAYLI) ZARARDAN İBRA EDERSİNİZ. KULLANICILARIN, TIPKI HERHANGİ BAŞKA BİR ARACIDAN VEYA ORTAMDAN SATIN ALINAN ÜRÜN VEYA HİZMETLERDE OLDUĞU GİBİ, İHTİYATLI VE SAĞDUYULU HAREKET ETMESİ GEREKİR. WIX MARKETPLACE’İ VE HİZMETLERİ KULLANMANIZIN RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR. YUKARIDA YER ALAN SORUMLULUK SINIRLAMALARI, İLGİLİ YARGI ALANINDAKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE UYGULANIR. Kullanıcıların bir hizmet satın alırken veya sağlarken sağduyulu hareket etmesi gerekir.

WIX MARKETPLACE ŞART VE KOŞULLARINDA VEYA WIX MARKETPLACE’DE YER ALAN HİÇBİR ŞEY HERHANGİ TÜRDEN BİR TAVSİYE TEŞKİL VE İMA ETMEZ.

Wix, Wix Marketplace’te sunulan hizmetlerle ilgili olarak herhangi bir garanti veya beyanda bulunmaz.

Wix, herhangi bir Wix Marketplace kullanıcısının davranışından sorumlu değildir.

Kullanıcıların bir hizmet satın alırken veya sağlarken sağduyulu hareket etmesi gerekir.

6. Tazminat

Wix Koşulları ve Uzman Paketi Koşulları altındaki tazminat yükümlülüğünüze ek olarak, Wix’i ve Wix görevlilerini, yöneticilerini, hissedarlarını, çalışanlarını, iştiraklerini ve acentelerini şu durumlardan kaynaklanan her tür talep, zarar, yükümlülük, sorumluluk, kayıp, masraf, borç ve (avukatlık ücretleri dahil) giderlere karşı korumayı, tazmin etmeyi ve beri kılmayı kabul edersiniz: (1) Portfolyo veya Kullanıcı İçeriğinizden veya Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan her tür telif, mülkiyet veya mahremiyet hakkı da dahil üçüncü taraf haklarının ihlali; ve/veya (2) Wix Marketplace ve/veya Hizmetleri kullanımınızdan kaynaklanan her tür işlem ve etkileşimlerle ilişkili olanlar da dahil Wix Marketplace ve/veya Hizmetleri kullanımınız; ve/veya (3) Portfolyo ve/veya Kullanıcı İçeriğinizin ve/veya başka bir Kullanıcı tarafından size sağlanan bilgileri kullanımınızın herhangi bir Kullanıcıya veya üçüncü tarafa zarar verdiği herhangi başka türde bir talep.

7. Müşteri Hizmetleri İletişim Bilgileri

Bizimle iletişime geçmek için lütfen Müşteri Hizmetleri ekibimize ulaşın.

8. Değişiklikler

Wix, herhangi bir zamanda, herhangi bir şekilde, önceden ihbar vererek veya vermeyerek, Wix Marketplace’in herhangi bir özelliğini değiştirebilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir ve/veya Wix Marketplace Şart ve Koşullarının herhangi bir hükmünü değiştirebilir.

bottom of page